Juozas Rimkus - Lietuvos Respublikos Seimo narys 2016–2020

„Didžiuojuosi, kad esu kilęs iš valstiečių, nes būtent valstiečiai Lietuvai išsaugojo  kalbą, kultūrą, tradicijas ir papročius.“

KLAUSIATE – ATSAKOME


Grįžti į peržiūrą

2018-01-20

Rinkėjai klausia. Seimo narys Juozas Rimkus atsako

Lietuvos Respublikos Seimo narys Juozas Rimkus susitikimuose ir renginiuose sulaukia labai daug klausimų apie Seimo darbą, apie Seimo ir Vyriausybės sprendimus. Dažnai panašūs klausimai kartojasi, todėl atsakymus skelbiame Seimo nario svetainėje.


Kodėl Seimo narys nedirba už minimalią algą?
Seimo nario atlyginimas nustatomas atsižvelgiant į daugelį kriterijų. Vienas iš jų yra kitų valstybių parlamentarų atlyginimų dydis. Žinoma, Lietuvos parlamentarų atlyginimai niekada neprilygs Europos valstybių senbuvių parlamentų atlyginimams. Tų šalių ekonominis išsivystymo lygis yra gerokai aukštesnis, jų tradicijos gilesnės, ten pagarba vienai svarbiausių valstybės institucijų yra nepalyginamai solidesnė.

Valstybės viduje privalu atsižvelgti į įvairių valstybės pareigūnų atlyginimų proporcijas. Keista būtų, jeigu eilinis bet kurios ministerijos specialistas gautų didesnį atlygį, negu Seimo narys, ar pan. Gaunamas atlyginimas turi atspindėti parlamentaro vaidmenį reprezentuojant mūsų valstybę įvairiuose tarptautiniuose renginiuose, ambasadose, priiminėjant užsienio svečius. Manau, ir Jums būtų gėda matyti savo atstovą tarptautiniame renginyje, apsirengusį pažeidžiant protokolą.

Čia apie atlyginimą. Tačiau lėšas parlamentinei veiklai vykdyti susimažinome per pusę. Žinoma, mūsų bendruomenės, renginių vedėjai, įvairūs prizininkai ir nominantai iš mūsų labai tikisi ne tik dėmesio, pagarbos, bet ir gausių dovanų. Deja, lyginant su ankstesnėmis kadencijomis, elgiamės perpus kukliau. Nebus šakočių, prabangių paveikslų, retų leidinių. Atsisakėme tarnybinių automobilių, į Seimą vykstame asmeniniu transportu. LVŽS dauguma nusprendėme atsisakyti Seime prekiauti alkoholiniais gėrimais. Toks Seimo pavyzdys įgyvendinant alkoholio kontrolės įstatymą: pradedame nuo savęs. Jeigu kitų kadencijų seimai būtų bent kiek išgirdę visuomenės balsą, Seimo reitingai būtų aukštesni. Manau, valstiečių indėlis taupant valstybės lėšas, šioje kadencijoje yra akivaizdus.

Kodėl Seimo narys Juozas Rimkus pakeitė komitetą?

Vos išrinktas į Seimą įsiprašiau dirbti Kaimo reikalų komitete. Pageidaujančių buvo daug. Tačiau 18 metų darbo stažas ir patirtis valstybės tarnyboje, žemės ūkio srityje, suteikė pirmenybę ir teko pakankamai aktyviai darbuotis kaimo žmonių labui. Tačiau gyvenimas nestovi vietoje. Suskilus koalicijos partnerei - socialdemokratų partijai Seime, ir toliau jai skylant regionuose, privalėjome perskirstyti frakcijų atstovavimo kvotas komitetuose. Keitėsi proporcijos, komitetų dydžiai. Dažnai vienu ar kitu klausimu turiu savo asmenines ambicijas ir nuostatas, tačiau partinė drausmė ir bendrieji įsipareigojimai rinkėjams verčia atsižvelgti į valstybinius poreikius. Valstiečių ir žaliųjų frakcija mane delegavo į Socialinių reikalų ir darbo komitetą. Partijos valiai paklusau, gilinu žinias ir dirbu šiame komitete.

Kaimo žmonių prašau nenusivilti: po tiesioginių darbų papildomai domiuosi ir klausimais. kurie sprendžiami Kaimo reikalų komitete. Noro yra pakankamai, tik mažoka laiko. Tačiau manau, kad Kelmės rajono žmonės nesuprastų, jeigu aš pamirščiau kaimo problemas, todėl pažadu ir toliau atstovauti jas sprendžiant.

Nuo kada bus galima medžioti savo žemės ūkio plotuose? Baigia užknisti šernai.

Pritariu, kad Medžioklės įstatymas ir jį lydintys teisės aktai neatlaiko jokios kritikos. Apie 15 proc. visų gaunamų paklausimų yra susiję su įstatymine betvarke medžioklės srityje. Reikia pasakyti, kad bendra tvarka medžioklės ūkyje labai priklauso nuo elementaraus padorumo medžioklės būreliuose. Jeigu būrelio vadovas reiklus, padorus, suprantantis žemės ir miškų savininkų nuostatas, ten problemų mažiau. Ir priešingai.

Seime yra užregistruotos Medžioklės įstatymo pataisos. Tačiau kyla aštrios diskusijos ir siūlymai privačioje aplinkoje dėl kokybiškai naujo medžioklės ūkio reglamentavimo. Ypač, kad teisės aktuose būtų įtvirtintos europinės nuostatos, neabejotinai gerbiančios privačia nuosavybę. Būtent dėl tokių nuostatų įtvirtinimo buvo pasisakęs Konstitucinis teismas. Vyksta diskusijos ir labai tikiuosi, kad naujos redakcijos Medžioklės įstatymas labiau išryškins privačios nuosavybės vaidmenį, mažins valstybės įsipareigojimus, nepaliks neviltyje medžiotojų.

Esame labai nusivylę dėl valstiečių koalicijos Seime su socialdemokratais. Susidaro įspūdis, kad padaryti tvarką valstybėje nori tik valstiečiai. Rajone irgi panašiai?

Patikėkite, toks požiūris yra klaidingas. Pasirenkant koalicijos partnerius buvo derinamos programinės nuostatos. Labiausiai atitiko būtent socialdemokratų pozicija. Negalime blaškytis dėl smulkmenų, privalome dirbti. Žinoma, po rinkėjų smūgio šiai partijai, dar ilgai jautėsi jos nostalgija vadovavimui, tačiau 57 valstiečių ir tik 17 socialdemokratų proporcija sustatė viską į savo vietas. Be abejo, nuomonių skirtumų yra, tai natūralu, diskusijose gimsta teisybė. Visi žinome, kad koalicijos partneriai Seime patyrė skilimą. Atsirado nauja Lietuvos socialdemokratų darbo partija. Jos dalis didesnė, ir ji tęsia darbą koalicijoje su valstiečiais. Mūsų programines nuostatas remia kitos partijos, pavieniai Seimo nariai. Biudžeto patvirtinimas parodė, kad dauguma stabili.

Kelmės rajono socialdemokratų dauguma pasirinko dirbti su Gintauto Palucko vadovaujamais socialdemokratais. Turiu duomenų, kad Kelmėje, kaip ir kituose rajonuose, kuriasi alternatyvi socialdemokratų darbo partija. Tačiau rajone, kaip patvirtino LVŽS Kelmės skyriaus pirmininkas, situacija tikrai nesikeis. Privalome gerbti koalicinės sutarties nuostatas, sudarytas tarp Kelmės socialdemokratų ir valstiečių ir žaliųjų sąjungos. Tikimės šią kadenciją pabaigti kartu.

Ar bus pagerintos sąlygos šeimoms, auginančioms vaikus?

Jau nuo 2018 m. pradžios įvedama nauja išmoka vaikams. Ji siekia 30 eurų ir planuojama ją kasmet didinti. Ši išmoka bus mokama visiems vaikams, nežiūrint, ar jų tėvai yra nepasiturintys, ar turtingi. Seime yra užregistruoti įstatymų projektai, palengvinantys studenčių -mamų gyvenimą. Taip pat siūlomas projektas, suteikiantis galimybę seneliams prižiūrėti anūkus, kai tėvai dirba ir gauti vaiko išmokas. Šeima, vaikai yra šio Seimo prioritetas, todėl visuomenė gali tikėtis įvairios paramos ir valstybės pagalbos.

Ar planuojama grąžinti 19 proc. PVM?

Šiuo metu pagrindinis galiojantis pridėtinės vertės mokestis (PVM) yra 21 proc. Yra siūlymų kai kuriems maisto produktams, daržovėms šį tarifą sumažinti. Tačiau mokslininkų, ekspertų, bankų analitikų nuomone, to daryti nereikėtų, nes prekės ir paslaugos vargu ar atpigtų. Dažniausiai tokie sumažinimai padidina pelnus paslaugų ir prekių tiekėjams.

Kaip pakomentuotumėte kelmiškio Seimo nario K. Masiulio pasakytą mintį, kad kaimui kelių tiesti nereikia, tai prabanga, „kaime ir taip per didelis procentas žmonių dirba“?

Deja, tenka girdėti pasisakymų, žeidžiančių kaimą ir žeminančių ten dirbančius žmones. Žemės ūkis yra labai plati sfera ir ją išmanančių bei iš esmės suprantančių Seime yra ne tiek jau daug. Todėl, nors ir labai gerai išmanantis ekonomiką, mokesčių sistemą, tačiau nesuprantantis Bendrosios ES politikos ir nesugebantis tai susieti, yra pasmerktas pajuokai. Keista, bet atsiranda nesuvokiančių, jog ES stengiasi palaikyti žemdirbius, taiko įvairias paramos formas, tačiau pas mus kai kam žemdirbiai vos ne nusikaltėliai, bandoma juos prilyginti verslininkų statusui. Nuo seno žemdirbys buvo gerbiamas, jo triūsas vertinamas, o nuomonės paisoma. Bandome šias nuostatas Seime atgaivinti.
Savo kolegos Seimo nario Kęstučio Masiulio pasisakymo dėl kelių tinklo kaime neskaičiau, todėl nelabai galėčiau komentuoti. Kiekvienas Seimo narys gali turėti savo nuomonę, svarbu, kad ji būtų pagrįsta, paremta konkrečiais faktais ir skaičiavimais.

Kodėl konservatoriai taip įnirtingai kritikuoja šią vyriausybę, kuri vykdo reformas? Juk patys, būdami valdžioje, nieko gero nenuveikė.

Valstiečių išrinkimas į Seimą kai kam buvo staigmena. Dažnai švytuoklė svyravo tai dešinėn, tai kairėn. Vieni prognozavo skilimą, kiti darbą iki „ankstyvųjų bulvių“. Tačiau susikoncentravome, nekreipėme dėmesio į prognozes, purvą. Pirmą kartą per daugelį metų atsisukome į žmones ir vykdome jų valią. Po metų darbo rezultatai kuklūs, tačiau jau matomi ir apčiuopiami. Labai dėkoju, kad viską vertinate ir suprantate. Tik akivaizdus Jūsų palaikymas suteikia jėgų kovoti su betvarke ir korupcija mūsų valstybėje. Jūsų klausimo esmė greičiausiai ir slypi mūsų sėkmėje ir oponentų baimėje, kad jų ateitis tampa labai miglota. Tikiu, kad visuomenė rinksis tuos, kurie labiausiai dirba jos labui.

Kaime vos vienas kitas laiko karvę ar kiaulę, nes neapsimoka, brangu išlaikyti (čia apie smulkiuosius ūkininkus kalbu). Ar kaimas žlugs? Ką galvojate ?

Europos Sąjungoje vis daugiau pasigirsta balsų, kad kaimui skiriama parama būtų labiau akcentuojama į smulkius ir vidutinius ūkius. Ne paslaptis, iki 2014 metų visos ES strategijos ir reglamentai buvo orientuoti į konkurencingo ūkio kūrimą. Pagrindinė paramos dalis atiteko būtent tokių ūkių kūrimui, t.y. stambių, ekonomiškai stiprių, efektyviai išnaudojančių techniką, pastatus, kitus resursus. Požiūris keičiasi ir daugelis pasisako, kad procesas per lėtas, nes kaimuose sodybų su „užkaltais langais“ daugėja. Realybė tokia, kad lėšų krepšelis, skirtas 2014 -2020 metų periodui, baigia išsekti. Tiek ES, tiek Lietuva aktyviai dirba tuo klausimu ir tikimasi, kad po 2020 metų parama smulkiems ir vidutiniams ūkiams bus dosnesnė.

Kada Seimas imsis pertvarkyti LRT, nes visas juodinimas ir destrukcija – tik iš ten?

Konstitucijos 67 str. 14 punktas įtvirtinta, kad Seimas prižiūri biudžeto vykdymą. Seimo statutas numato, jog LRT parlamentinę kontrolę vykdo Seimo Kultūros komitetas.

Kyla įtarimų, jog ši institucija (LRT) įsivaizuoja, kad jokiai kontrolei yra nepavaldi. LRT biudžetas yra apie 39 mln. eurų. Tikrai nebūtų blogiau, jeigu visuomenė daugiau žinotų, kaip ir kur panaudojami šie mokesčių mokėtojų milijonai. Juo labiau, kad sklando negražios kalbos apie LRT vykdomus abejotinus sandorius, nepamatuotą, viršijančią kritikos sampratą, poziciją kai kurių valstybės institucijų, ar atskirų politikų adresu.

Vykdydami parlamentinę kontrolę, raštą su 66 Seimo narių parašais įteikėme LRT, pateikdami konkrečius klausimus apie valstybės lėšų panaudojimą. Atsakymai buvo abstraktūs, todėl paprašyta dar kartą pateikti išsamesnius atsakymus. Šį,antrąjį kreipinį, pasirašė 80 Seimo narių. LRT pagaliau sutiko bendradarbiauti ir įsileisti kontroliuojančias valstybės institucijas. Patikrinimo rezultatų duomenys nulems sprendimus. Tikiuosi, kad valstybės lėšų panaudojimo kontrolė bus taikoma visoms institucijoms vienodai.

Ar nežadama panaikinti rinkimų „pagal sąrašus“? Ar Lietuva galėtų išsiversti su 100 Seimo narių? Manome, kad dabar jų yra per daug.

Visuomenėje vis dažniau pasigirsta balsų apie Rinkimų įstatymo pakeitimus. Yra siekiančių, kad Seimo nariai būtų renkami tik tiesiogiai. Tokios nuostatos turi daug pliusų ir minusų. Pasisakau už argumentuotą diskusiją šiuo klausimu. Būtina sukonkretinti visų suinteresuotų šalių argumentus. Taip pat reikalinga mokslininkų, teisės specialistų, politikos apžvalgininkų nuomonė. Sprendžiant šį klausimą taip pat reikėtų apsispręsti ir dėl Seimo narių skaičiaus. Tik išsamiai išanalizavę situacija, galime ryžtis sprendimui.Kad būtų priimti tokie Lietuvos Respublikos Konstitucijos keitimai, reikia 94 Seimo narių pritarimo. Tenka apgailestauti, kad kai kurios partijos dažnai tik deklaruoja tokią poziciją, o balsuoja priešingai. Todėl reikia atidžiai pasverti, ar yra bendra politinė valia. Dėl Seimo narių skaičiaus aš asmeniškai pasisakyčiau „UŽ“.

Ar mašiną nuomojate, ar su savo važinėjate?

Prieš keletą kadencijų Seimo nariams parlamentinei veiklai vykdyti už valstybės lėšas būdavo nuperkami lengvieji automobiliai. Būta net įdomių sprendimų, kai kairiosios pakraipos Seimo nariams nupirkdavo „Žiguliuką“, o dešniosios - vakarietišką „Golfą“. Vėlesnėse kadencijose automobilį parlamentinei veiklai vykdyti buvo galima įsigyti išsimokėtinai, mokant iš parlamentinei veiklai skirtų lėšų. Pasibaigus kadencijai, už likutinę vertę automobilį buvo galima pasilikti asmeniniam naudojimui.

Rinkimus laimėjus valstiečių ir žaliųjų daugumai buvo nuspręsta, kad parlamentinę veiklą šią kadenciją vykdysime nuosavu transportu. Tokia yra bendra valstiečių pozicija. Todėl aš į Seimą ir į susitikimus su rinkėjais važiuoju nuosava mašina. Atvirai pasakius, nežinau, kas iš jos liks po 4 metų kadencijos. Juo labiau, kad išsiplėtė apygardos ribos, prisidėjo dar 10 apylinkių Šiaulių rajone. Ne į visas apylinkes veda asfaltuotas kelias. Beje, atstumas iki Seimo ir atgal yra beveik 500 kilometrų. Tolimiausia mano rinkimų apylinkė yra Raudėnai, nuo Kelmės nutolę 60 km.Grįžti į peržiūrą


Feed

2017-02-03

Dėl spaudoje dingusios informacijos apie gimusius ir mirusius

Nemažai Kelmės rajono gyventojų išreiškė susirūpinimą dėl vietinėje spaudoje dingusios informacijos apie gimusius ir mirusius asmenis. Kadangi žmonės pasigenda tokių duomenų ir dėl jų...   Daugiau
Parašykite savo komentarą.