Juozas Rimkus - Lietuvos Respublikos Seimo narys

„Didžiuojuosi, kad esu kilęs iš valstiečių, nes būtent valstiečiai Lietuvai išsaugojo  kalbą, kultūrą, tradicijas ir papročius.“

 

Pagerbė Nepriklausomybės Akto signataro Jono Smilgevičiaus atminimą

  Vasario 13 dieną Užvenčio krašto muziejus pakvietė į Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Jono Smilgevičiaus 150 gimimo metinių minėjimą.
  Pasitinkant šį svarbų jubiliejų Lietuvos nacionalinis muziejus išleido knygą „Nepriklausomybės Akto signataras Jonas Smilgevičius“, kuri ir buvo pristatoma Užventyje.

  Renginyje dalyvavo knygos autorius Dr. Valdas Selenis (Lietuvos nacionalinis muziejus), Dr. Dangiras Mačiulis (Lietuvos istorijos institutas), Dr. Aurelijus Gieda (Lietuvos kultūros tyrimų institutas).
  Svečiai pristatė knygą akcentuodami, kad skaitytojams ji praskleis ne vieną visuomenei nežinomą signataro biografijos puslapį.

 „Ne kiekvienas kraštas gali didžiuotis turintis savo Nepriklausomybės Akto signatarą. Užvenčiui pasisekė. Jonas Smilgevičius – ne tik reikšmingiausio Lietuvai dokumento signataras, bet ir iškilus verslininkas, ūkininkas, daug nuveikęs tėvynės gerovei keldamas žemės ūkį, verslą, pramonę,“- sakė renginyje dalyvavęs Lietuvos Respublikos Seimo narys Juozas Rimkus. Dėkodamas už kruopštų darbą renkant ir atskleidžiant faktus, Valdui Seleniui įteikė knygą „Kelmės kraštas: žymūs žmonės“. Užvenčio krašto muziejus, kuriame įrengta ekspozicija signatarui Jonui Smilgevičiui, brangina ir saugo jo atminimą. Juozas Rimkus muziejaus direktorei Mildai Knyzelienei įteikė reljefinės grafikos paveikslą su Nepriklausomybės Akto signatarų nuotrauka ir Akto faksimile.

 • DSCN2972
 • DSCN2975
 • DSCN2976
 • DSCN2977
 • DSCN2979
 • DSCN2981
 • DSCN2983
 • DSCN2993
 • DSCN2998
 • DSCN3005
 • DSCN3013
 • DSCN3016

Dėl socialinių ir darbo problemų

  Kelmės rajono savivaldybės mero Vaclovo Andrulio kvietimu, vasario 12 dieną savivaldybėje lankėsi Lietuvos Respublikos Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkė Rimantė Šalaševičiūtė, šio komiteto biuro vedėja Evelina Bulotaitė, Seimo narys Juozas Rimkus. Po trumpo nuomonių apsikeitimo mero Vaclovo Andrulio kabinete, pasisakymai ir diskusijos tęsėsi savivaldybės Socialinių klausimų ir sveikatos apsaugos komiteto išplėstiniame posėdyje. Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkė Rimantė Šalaševičiūtė ir Seimo narys Juozas Rimkus informavo apie aktualijas socialinėje sferoje, atsakė į gausius klausimus. Natūralu, kad kasmet ženkliai didėjant valstybės skiriamoms lėšoms šiai sričiai, didėja ir spręstinų klausimų spektras. Svarbu, kad specialistai, administruojantys socialinę paramą, ieško sprendimų, domisi, klausia, kad įvairiapusė parama mūsų rajono gyventojus pasiektų laiku. 

 

  

 • DSCN2925
 • DSCN2929
 • DSCN2935
 • DSCN2938
 • DSCN2940
 • DSCN2949
 • DSCN2953
 • DSCN2958
 • DSCN2959
 • DSCN2962
 • DSCN2965
 • DSCN2967
 • DSCN2947
 • DSCN2948

  Susitiko su žemdirbiais

  Vasario 7-ąją Kelmėje vyko tradicinis rajono žemdirbių susirinkimas, kurį kas mėnesį sukviečia savivaldybės Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius. Jame dalyvavo ir Lietuvos Respublikos Seimo narys Juozas Rimkus.
  Išklausę specialistų informaciją aktualiais klausimais, susirinkimo dalyviai išgirdo Seimo nario padėką už aktyvumą ginant žemdirbiškus interesus ir siekiant, kad Europos Sąjunga suvienodintų išmokas Lietuvos žemės ūkiui. Protestas, kai ūkininkai su traktoriais išvažiavo į gatves, kai atstovai nuvažiavo į Briuselį, neliko be atgarsio. Lietuvos parlamentaro Bronio Ropės iniciatyva klausimai dėl Lietuvos žemdirbių padėties yra nuolat keliami.

- Kalbėsiu atvirai,- sakė Juozas Rimkus, - žemdirbių iniciatyvas Seime palaiko tik 2 politinės partijos, nenorima suprasti žemdirbiškų problemų, keliami mokestiniai reikalavimai. Prezidento institucija išmokas žemdirbiams traktuoja kaip lengvatas geresniam gyvenimui, tačiau nesigilina į tikrąją padėtį. Blogai, kai gerovės valstybę bandoma kurti žemdirbių sąskaita, o siūlymus apmokestinti didžiuosius prekybos gigantus ar civilinio turto konfiskavimo įstatymą šalies prezidentas vetuoja, blokuoja opozicija.

- Žemės ūkyje daug spręstinų problemų. Ateityje laukia nauji iššūkiai dėl aplinkos taršos ir klimato kaitos. Jie aktualūs ne tik Lietuvai, tačiau Lietuvos laukia rimti darbai, o jų nevykdant – ir nuobaudos.

- Priėmėme automobilių pirmosios registracijos mokestį, kuris sukėlė nepasitenkinimą. Tačiau tai tik pradžia. Klimato kaitos reikalavimai palies visus.

- Daug diskusijų ir žemdirbių nerimo sukėlė privalomojo nekilnojamojo turto apmokestinimas: juk ūkininkai turi daug gamybinių pastatų, sumos susidarytų tikrai didelės. Kol kas pavyko šį apmokestinimą atidėti.

- Reikia pasakyti, kad stambių ir vidutinių ūkių interesai labai skiriasi. Būtų naudinga su abiejų grupių atstovais susitikti ir išsikalbėti. Tuomet lengviau ir apginti. Tačiau reikia pačių ūkininkų – stambesnių, ar smulkesnių, iniciatyvos, balso, aktyvumo. Kol tylite – tol ir kitiems atrodo, kad viskas gerai. Nebijokite atstovauti savo interesams.

  Baigdamas Juozas Rimkus apžvelgė 2020 metų biudžetą, akcentuodamas, kad vienaip ar kitaip bus pagerintas per pusantro milijono žmonių gyvenimas.

 • DSCN2853
 • DSCN2856
 • DSCN2863
 • DSCN2872
 • DSCN2881
 • DSCN2874
 • DSCN2876
 • DSCN2877
 • DSCN2884
 • DSCN2888
 • DSCN2878


Pagarbos ir dėmesio ženklas Kelmės rajono bibliotekoms

 20 Kelmės rajono bibliotekų – tai tos vietos, iš kurių sklinda šviesos ir kultūros spinduliai, kur atėjęs žmogus gali gauti atsakymus į daugelį jam svarbių klausimų ar praktišką pagalbą. Biblioteka kinta drauge su gyvenimu. Jos uždaviniai tampa vis sudėtingesni. Tai pareikalauja iš bibliotekininkų naujų pastangų, savęs tobulinimo, kad galėtų žengti drauge su kasdiena iškylančiais iššūkiais.
  Įvertindamas šį bibliotekų ir bibliotekininkų indėlį ir tęsdamas prasmingas akcijas, ugdančias tautiškumą ir pilietiškumą, Lietuvos Respublikos Seimo narys Juozas Rimkus sausio 31 - ąją susitiko su Kelmės rajono bibliotekininkais. Į susitikimą atvyko ne tuščiomis. Kiekvienai bibliotekai turėjo po ypatingą ženklą – reljefinės grafikos paveikslą „Nepriklausomybės aktas“.

  Primindamas reikšmingas istorines mūsų šalies datas, J. Rimkus akcentavo 1918 metų vasario 16 – ąją, kai buvo pasirašytas Lietuvos Nepriklausomybės Aktas: „Jį pasirašė ir mūsų krašto signataras – užventiškis Jonas Smilgevičius. Galime didžiuotis šia asmenybe, garsinančia mūsų žemę. Tikiu, kad „Nepriklausomybės aktas“ kiekvienoje bibliotekoje ras garbingą vietą ir primins mums visiems reikšmingą istoriją.“

 • DSCF3671
 • DSCF3675
 • DSCF3678
 • DSCF3679
 • DSCF3683


Reljefinės grafikos paveikslas „Tautiškoji giesmė“ – kiekvienai mokyklai

 Lietuvos Respublikos Seimo narys Juozas Rimkus, tęsdamas prasmingas akcijas, prisidedančias prie tautiškumo ir pilietiškumo ugdymo, 2019 metų pabaigoje ypatingą dėmesio ženklą skyrė mokykloms. 22 Kelmės rajono ir 7 Šiaulių rajono mokyklų įteikti reljefinės grafikos paveikslai „Tautiškoji giesmė“ su Vinco Kudirkos ir Vyčio bareljefais.
 Džiugina, kad šis LR Seimo nario dėmesio ženklas buvo pagarbiai sutiktas, o keliose mokyklose drauge sugiedotas Lietuvos himnas.
 Nuotraukose įamžntos akimirkos iš susitikimų.
 Dėkojame mokyklų bendruomenėms už svetingumą.

P.S. Suvenyrai visoms akcijoms įsigyti iš LR Seimo nario Juozo Rimkaus parlamentinei veiklai skirtų lėšų.

 

Pasveikino Metų Savanorę ir Filantropą

  Gruodžio 5-ąją po ilgos pertraukos Kelmėje vėl surengta Padėkos diena. Šią tradiciją atgaivino kelios visuomeninės organizacijos, norėdamos pagerbti tuos, kurie be atlygio nuveikia prasmingų darbų visuomenės labui ir tuos, kurie šią veiklą remia, ar savo iniciatyva padeda reikalingiems pagalbos. Metų Filantropo nominacijai pasiūlyta dešimt geradarių, o Metų savanorio – 20 aktyvių Kelmės krašto žmonių.
  Šventėje pagerbti ir pasveikinti visi filantropai ir savanoriai, jiems skirta meninė programa ir surengtos padėkos vaišės. 2019 metų Savanore nominuota Kelmės „Kražantės“progimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė Lina Šimkevičienė, „Maltos ordino“ savanorė, socialinių akcijų, labdaros renginių organizatorė, pagalbos silpnesniajam dvasia auklėjanti jaunąją kartą.
  2019 –ųjų metų Filantropo nominacija apdovanota tytuvėniškių Vladislavos ir Albino - Sigito Palaikių šeima.
  Tai - tyliai ir nuoširdžiai padedantys kitiems žmonės. Pastatyti ar suremontuoti namai, suteiktas būstas, pagelbėta skausmo, netekties ar ištikusios negandos metu - tokių istorijų gausu jų patirtyje. Svarbu tai, kad padėdami, padeda ne tik materialiai, bet ir praktiškai pamoko gyventi, o jaunus žmones remia jų studijų laikotarpiu.
 Lietuvos Respublikos Seimo nario vardu abu nominantus pasveikino jo patarėja Janina Skeberdienė, įteikdama reikšmingus Lietuvos valstybingumo simbolius. 

 • DSCN2682
 • DSCN2690
 • DSCN2691
 • DSCN2716
 • DSCN2738
 • DSCN2736
 • DSCN2732
 • DSCN2746
 • DSCN2749
 • DSCN2757
 • DSCN2775
 • DSCN2836
 • DSCN2837
 • DSCN2841


  Kelmės kultūros centro folkloro ansamblis JUDLĖ pakvietė į veiklos 15 metų jubiliejinį koncertą. Skambant liaudiškai muzikai iš sukantis poroms prisimintas laikotarpis, kai ansamblis kūrėsi, stabtelta ties įsimintinais įvykiais, dėkota už kūrybinį kelią, bendruomeniškumą ir meilę liaudies kūrybai. Kelmiškius pasveikino raseiniškiai, „Degulės“ ansambliečiai, kūrybos „broliai“ - „Tadujos“ ansamblis, Jubiliatų rankose pražydo gėlės ir apdovanojimai nuo rajono savivaldybės, Kelmės kultūros centro, draugų.
  Lietuvos Respublikos Seimo nario Juozo Rimkaus vardu JUDLĘ pasveikino patarėja Janina Skeberdienė, perdavusi atsiprašymą, kad dėl didelio darbo krūvio Seime nespėjo sugrįžti į Kelmę, linkėjo sėkmės puoselėjant liaudies kultūrą.

 • DSCN2615
 • DSCN2623
 • DSCN2626
 • DSCN2627
 • DSCN2635
 • DSCN2639


Drauge su žemdirbiais

 Spalio 25 –ąją Užventyje buvo džiugu sutikti daug Kelmės krašto žemdirbių – stambesnių ir smulkesnių ūkininkų, įvairių ūkių atstovų, sugužėjusių į kasmetinę šventę. Ją išradingai vedė Užvenčio kultūros centro darbuotojos drauge su Lietuvos ūkininkų sąjungos Kelmės skyriaus pirmininko pavaduotoju Vytautu Barkausku, apdovanotuosius ir svečius vis pakviesdami prisėsti ant šiaudų „pjedestalo“.
  Daugiausia dėmesio ir pagarbos sulaukė „Metų ūkio“ konkurso nominantai: pirmosios vietos – Irma ir Algimantas Vaupšos, antrosios – Violeta ir Vidas Šuštauskai, trečiosios – Erika ir Alvydas Gestautai.
  Lietuvos Respublikos Seimo narys Juozas Rimkus, pasveikinęs šventės dalyvius, padėkojęs žemdirbiams už ištvermę, atsakingumą, ir palinkėjęs kantrybės kasdienybės išbandymuose, padėkos raštą už tvaraus daržininkystės ūkio sukūrimą įteikė užventiškiams Irmai ir Algimantui Vaupšams. Kitam Užvenčio seniūnijos ūkininkui Ričardui Petrikiui perdavė LR Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininko Andriejaus Stančiko padėką.
  Padėkų, sveikinimų šventėje netrūko daugeliui žemdirbių. Juos sveikino ne tik rajono vadovai, bet ir europarlamentaro Bronio Ropės atstovė Jolanta Vaitiekienė, ŽŪM ministro patarėjas G. Lapukas, ŽŪR direktorius S. Dimaitis, gausus būrys partnerių ir rėmėjų.

 

 

 


Visada pasisakau už subalansuotą biudžetą

 

 Pirmiausiai ačiū „Bičiuliui“ už puikią reklamą. Pirmą kartą, pirmajame puslapyje ir netgi nemokamai. Daugelis interesantų stebisi, ką tai galėtų reikšti? Dėl straipsnio objektyvumo, kaip visada, galima diskutuoti… bet tiek to…

 Apie valstybės biudžetą. Kaip šeimoje, taip ir valstybėje – galime išleisti tiek, kiek uždirbame. Aš visada pasisakau už tvarų, subalansuotą ir socialiai jautrų valstybės biudžetą. Jau pradinėse stadijose matosi, kad 2020 m. biudžetas teigiamai palies per 1,5 milijono gyventojų: didės atlyginimai, pensijos, išmokos vaikams, motinystės ir tėvystės išmokos, atsiras nemokamas maitinimas pradinių klasių mokiniams ir t.t. Tačiau norint kažkam duoti - reikia, kad kažkas mokėtų didesnius mokesčius. Todėl finansai dėliojami taip, kad turtingesni labiau prisidėtų prie valstybės gerovės kūrimo. Tikiuosi, Seimas pritars, kad reikia labiau apmokestinti didžiuosius prekybos centrus, bankus, privalome nepamiršti įsipareigojimų ES ir pan.

  Batalijų dėl biudžeto dar bus nemažai, nes Seime tik prasideda šio svarbiausio dokumento pateikimo stadija. Apibendrinimai dar gerokai per ankstyvi. Bus svarstymai komitetuose, įvairių siūlymų teikimai, grįžtama prie svarstymo Seime ir tik tada galutinai balsuojama. Manau, kad 2020 m. Valstybės biudžetas žmonėms bus dar geresnis nei buvę rekordiniai 2018 m. ir 2019 m. Pagal pirminę ateinančių metų biudžeto sandarą jau dabar galima tikėtis teigiamo kompetetingų specialistų bei Europos komisijos įvertinimo.


 

 

Juozas Rimkus

 

Lietuvos Respublikos Seimo narys

 

 

 Vasaros mozaika

 Vasara daugeliui yra atostogų, atsipalaidavimo metas. Atrodytų, tokia ji turėjo būti ir Lietuvos Respublikos Seimo nariui Juozui Rimkui. Tačiau, kaip žinome, Seimo nariai atostogų neturi. Netgi tada, kai nevyksta įtemptas darbas ir yra pertrauka tarp sesijų, jie nesiilsi, bet susitinka su rinkėjais įvairuose renginiuose, kurių rinkiminėse apylinkėse yra apstu. Šioje „vasaros mozaikoje“ užfiksuotos akimirkos iš Juozo Rimkaus susitikimų Kelmės ir Šiaulių rajonuose, kur sveikino vietos bendruomenes.

 Rugsėjo 7d. Kiekvieno mėnesio pirmąjį šeštadienį vykstančius Kelmės Seimelio susitikimus aplanko LR Seimo narys Juozas Rimkus. Čia visada vyksta nuoširdus pokalbis, pasidalijama rūpesčiu ir nerimu, išklausoma naujausia informacija. Šį kartą prisimintas iškilusis Vladas Pūtvis Putvinskis, kurio atminimą rugsėjo pabaigoje ketina įamžinti Kelmė.

 • DSCN1662
 • DSCN1676
 • DSCN1677

Rugsėjo 7d. Kelmės Draugystės parke vyko sporto šventė „Mes kartu – mums smagu“, kurioje būta įvairių sporto varžybų, turnyrų, atrakcijų, žaidimų, linksmumo ne tik suaugusiems, bet ir vaikučiams. Seimo nario Juozo Rimkaus įsteigtus tris prizus šventės organizatoriams įteikė jo patarėja Janina Skeberdienė.

 • DSCN1697
 • DSCN1699
 • DSCN1705
 • DSCN1720
 • DSCN1722
 • DSCN1724

 Rugsėjo 2 –oji. Mokslo metų pradžia pasitikta su Kelmės profesinio rengimo centro kolektyvu. Mokykla šiemet švenčia 35 metų sukaktį.

 Rugsėjo 2 –ji. Kelmės „Aukuro“ mokykloje šventės „Palankaus vėjo keliaujant į žinių šalį“ akimirkos. Lietuvos Respublikos Seimo nario Juozo Rimkaus vardu šventės dalyvius ir vadovus sveikino jo patarėja Janina Skeberdienė.

 Rugpjūčio 31 - ąją pakvietė jubiliejinė Šilėnų kaimo šventė „Šilėnams -370“. Iškilmingoje eisenoje bendruomenė nešė šimtametrinę Lietuvos vėliavą. Koncertavo meno mėgėjų kolektyvai, populiarios muzikos atlikėjai. Svečiai ir seniūnas įteikė nominacijas kaimo gyventojams.

 • 69364291_1673287489469620_7193894449263411200_n
 • 69527673_1673287402802962_6088336130304901120_n
 • 69595694_1673369272794775_3681089059196764160_o
 • 69613685_1673369366128099_1553381828629364736_o
 • 69734888_1673287859469583_5042432055229546496_n
 • 70181090_1673287509469618_6652417841968447488_n

Rugpjūčio 30 –ąją vyko vasaros palydų šventė „O, vasarėlė…“ Bubiuose. Čia buvo gausu sportinių žaidimų ir atrakcijų vaikams, įspūdingas „Naisių vasaros“ teatro aktorių koncertas.

 • 69345275_1671987739599595_1686813886851842048_o
 • 69386501_1671986799599689_57649580782649344_o
 • 69628964_1671986709599698_4869027140110123008_o
 • 69858434_1671987506266285_8637137373504733184_o

Rugpjūčio 28d. Kelmės rajono neįgaliųjų draugijos bendruomenė susibūrė į renginį „Sudie, gražuole vasara“. Rengėjai ir svečiai pasidžiaugė ką tik baigta įrengti pavėsine – scena, gausiu rėmėjų ir pagalbininkų būriu. Koncertavo neįgaliųjų meno mėgėjų kolektyvai iš Kelmės, Raseinių, Kėdainių. Lietuvos Respublikos Seimo nario Juozo Rimkaus vardu neįgaliuosius sveikino jo patarėja Janina Skeberdienė ir įteikė – Lietuvos vėliavą.

 • DSCN1601
 • DSCN1634
 • IMG_9934
 • DSCN1618_1

Rugpjūčio 25 –ąją Raudėnuose vyko miestelio šventė „Gandrus ir vasarą palydint“, kurios renginiuose pagerbtas ir įamžintas kanauninko, redaktoriaus, Raudėnų parapijos klebono Kazimiero Pakalniškio – dėdės Atanazo atminimas, vyko koncertai, sporto varžybos, tradicinė žodžio ir kūno Agapė bažnyčios šventoriuje. Kurtuvėnų mėgėjų teatras parodė Antano Krikščiukaičio – Aišbės spektaklį „Avinėlis nekaltasis“.

 • DSCN1461
 • DSCN1466
 • DSCN1478
 • DSCN1488

Rugpjūčio 25 –osios ankstyvą rytą Kelmėje, prie Laisvės paminklo pasitiktas Jo Ekscelencija Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Susirinkusiųjų eisena pasuko į Atgimimo aikštę, kur vyko mitingas. Po mitingo dauguma dalyvių išvyko į Tytuvėnus. Iš Tytuvėnų Padėkos ir vilties eisena nusidriekė į Šiluvą.

 • 69074801_1667840273347675_8956084101626986496_o
 • 69136929_1667840643347638_6310433424666525696_o
 • 69155184_1667839006681135_1368899909385715712_o
 • 69417352_1667838896681146_3757110508616941568_o

Rugpjūčio 24d. Kelmėje paminėta Laisvės diena. Renginiai prasidėjo Maldos pusryčiais Kelmės krašto muziejaus svirne. Aukotos šv. Mišios Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje. Prie paminklo „Tautos kančiai atminti“ pagerbti žuvusieji už Lietuvos laisvę.

 • IMG_9780
 • IMG_9809
 • IMG_9825
 • IMG_9838
 • IMG_9841
 • IMG_9876

Rugpjūčio 22 –ąją Budraičių profesinio rengimo centro salėje vyko literatų konkurso „Prozos aruodai“ 18 –ji šventė, skirta rašytojo, pedagogo, muziejininko Igno Viržinto atminimui. Konkurse dalyvavo 24 kūrėjai iš Kelmės ir kitų Lietuvos rajonų. LR Seimo nario Juozo Rimkaus padėka už ilgametę pagalbą rengiant „Prozos aruodus“ įteikta kėdainiškei Leokadijai Mockienei.

 • DSCN1081
 • DSCN1088
 • DSCN1111
 • DSCN1122
 • DSCN1120

Rugpjūčio 18 –ąją Kolainių kaimo bendruomenės šventėje buvo gausu sporto varžybų, muzikos ir geros nuotaikos.

Rugpjūčio 16 - 18 dienomis istorinėje Žemaitijos širdyje vyko Kražių festivalis „Iš meilės Kražiams“, ir vėl nustebinęs aukštu profesionalumu ir pritraukęs tūkstančius žmonių. Jaunimo stovyklos „Collegium“ sukurtas spektaklis „Pilėnai“, roko opera „Priesaika“, Plungės simfoninio orkestro programa „Kai širdis atsiveria balsui“, Baltijos keliui skirta fejerverkų fiesta - tai tik dalis ryškiausių projektų, rugpjūtį garsinusių Kražius.

 • DSCN1015
 • DSCN1003
 • DSCN1021
 • DSCN1025
 • DSCN1049
 • DSCN1053

Rugpjūčio 16 –ąją Liolių miestelyje vyko keturioliktajai pasaulinei jaunimo dienai skirta šventė „Jaunimo diena 2019“.

 • 68269892_1660822424049460_4143168033474478080_o
 • 68474202_1660822307382805_963322140419948544_o
 • 68759632_1660822184049484_3627899415403954176_o
 • 69113932_1660822140716155_8968719023533457408_o

Rugpjūčio 15 –ąją į Pakapę pakvietė Žolinių atlaidai ir šventė „Dėk žiedą prie žiedo – vainiką nupinsi“. Šventę puošė meno mėgėjų koncertai, bičiuliškos Agapės vaišės.

 • 68305423_1660794900718879_787633135922708480_o
 • 68397314_1660795154052187_746972113595793408_o
 • 68608599_1660794337385602_4113670168020779008_o
 • 68809569_1660794694052233_1083415189862219776_n
 • 69261198_1660794800718889_7860960770786328576_o

Rugpjūčio 14 –ąją, kaip kasmet, pakvietė Kukečių seniūnijos šventė „Piliakalnis senas mums praeitį mena“. Tai jau 16 - ji tradicinė šventė, kai Burbaičių kaimo papėdėje susibūrę šventės dalyviai pasitinkami su namine duona ir naminiu sūriu, scenoje koncertuoja meno kolektyvai, o išradingi kulinarai verda šiurpą. Šventės svečius sveikino naujoji Kukečių seniūnė Kristina Turevičienė.

 

Rugpjūčio 10 d. pakvietė jubiliejinė šventė „Šaukėnai 520“. Drauge su miestelio gyventojais bei svečiais iš Austrijos dalyvauta šventinėje eisenoje ir kultūriniuose renginiuose. Seimo narys Juozas Rimkus pagerbė ilgametį Šaukėnų vidurinės mokyklos direktorių, Šaukėnų himno autorių Stanislovą Jokubauską ir įteikė jam knygą apie žymius Kelmės žmones.

Rugpjūčio 10 –ąją Vaiguvos jaunimo bendruomenė „Lyderiai“ į renginį „Jaunimo naktis 2019“ sukvietė ne tik Vaiguvos jaunimą, bet ir iš Kelmės, Raseinių, netgi iš Didžiosios Britanijos. LR Seimo narys Juozas Rimkus linkėjo, kad ši iniciatyva augtų ir pritrauktų vis daugiau jaunimo.

 • 67776666_484077195490144_3578174139476738048_o
 • 67801102_484079245489939_3984447057489297408_o
 • 67782068_484077802156750_1705358181246435328_o
 • 67801966_484078732156657_8019256695333060608_o

 


Aplankė auklėtojas
Rugpjūčio pradžioje į Seimo nario Juozo Rimkaus kabinetą užsuko Povilas Labanauskas – buvęs Tytuvėnų žemės ūkio technikumo dėstytojas. Užsuko ne šiaip sau, o pasidomėti, kaip sekasi jo buvusiam auklėtiniui dirbti Seime. Du vyrai turėjo apie ką pasikalbėti, ką prisiminti. Tada, 1979 – siais, kai Juozas Rimkus baigė agronomijos studijas, technikume mokėsi 600 moksleivių. „Technikumas gerai paruošė, stojant į universitetą reikėjo tik kai ką pasikartoti“- sakė Juozas Rimkus. Jam pritarė ir buvęs dėstytojas, geru žodžiu minintis savo auklėtinius ir nepamiršęs, kad Juozas gerai mokėsi, dalyvaudavo olimpiadose ir visad užimdavo pirmąsias vietas. „Mokėmės iš savo auklėtojo, kuris jaunimui buvo neginčijamas pavyzdys, skatino būti aktyviais, viskuo domėtis, lavinti protą, žaisti šachmatais,-“ Povilas Labanauskas, nepraradęs žingeidumo, aktyviai seka politiką, domisi Lietuvos ir pasaulio įvykiais. Džiaugiasi, kad net du buvę jo moksleiviai – Viktoras Pranckietis ir Juozas Rimkus – dirba Seime.

 • 20190701_100826
 • 20190701_100913

„Prozos aruodai“– Igno Viržinto atminimui
 Rugpjūčio 5 –ąją nuoširdžiai pasikalbėta su Justina Viržintiene – kaimo rašytojo Igno Viržinto našle, Tytuvėnų krašto literatų klubo „Austėja“ vadove, jau daug metų organizuojančia literatūrinį konkursą „Prozos aruodai“. Todėl ir šis vizitas buvo su tikslu: pakviesti Juozą Rimkų į renginį, priminti šviesų Igno Viržinto atminimą.

Rugpjūčio 4-ąją aplankytas Bazilionų kraštas. Čia vyko kraštiečių šventė „Bazilionai – tradicijų tiltai tarp praeities ir ateities“, Kristaus atsimainymo atlaidai Bazilionų šv. Bazilijaus Didžiojo bažnyčioje, kultūriniai renginiai.  

 • 67629614_379942839377966_2809257199719677952_n
 • 67911316_379943772711206_6683842554305183744_n
 • 67914588_379943336044583_6509420457786081280_n

 Rugpjūčio 3-ąją dalyvauta Senųjų amatų šventėje Dirvonėnuose. Čia kvietė įspūdingi tautodailininkų, amatininkų, medžiotojų, bendruomenių kiemeliai,džiugino liaudiškos kapelos, akcija „Atkurtos Lietuvos šimtmečio trispalvės salvės“.

 • Dirvonėnai3
 • Dirvonėnai6
 • Dirvonėnai10
 • Dirvonėnai11

SVARBIAUSI SEIMO IR VYRIAUSYBĖS DARBAI,  NUVEIKTI 2019 METŲ PAVASARIO SESIJOJE


   Liepos 9 -ąją Kelmėje vėl prasidėjo Žemaičių etnomuzikavimo ir tradicinių amatų vasaros kursai, gražų būrį jo dalyvių sukviečiantys jau 32 -ąjį kartą. Šių kursų ištakas prisiminė jų pradininkas profesorius Romualdas Apanavičius ir VDU profesorius Alfonsas Motuzas. Kursų dalyvius sveikino rajono meras Vaclovas Andrulis, savivaldybės tarybos nariai.

  Lietuvos Respublikos Seimo nario Juozo Rimkaus sveikinimą kursų dalyviams, dėkingumą jų iniciatoriams ir organizatoriams perdavė jo patarėja Janina Skeberdienė, gėlių puokštę kaip šios padėkos ženklą įteikdama Nomedai Jokubauskienei, Kelmės kultūros centro direktorei ir ilgametei kursų organizatorei.

Valstybės dienos renginyje

Pasveikino gabiausius moksleivius ir Kelmės krašto muziejų

   Liepos 6 –ąją džiugiai nusiteikę kęlmiškiai būriavosi prie Kelmės krašto muziejaus. Muziejaus salėje susirinkusius su Valstybės – karaliaus Mindaugo karūnavimo diena pasveikino rajono vadovai. Tradiciškai šią dieną pagerbiami talentingiausieji rajono moksleiviai. Jais tapo Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos moksleivis Justinas Bernotas ir Tytuvėnų gimnazijos moksleivis Naglis Baranauskas. Kelmiškė Monika Akstinaitė paskelbta geriausia 2019 metų abituriente. Šie pasiekimai yra ne tik asmeninės moksleivių pergalės. Jie teikia pasididžiavimą mūsų krašto jaunimu, stiprina ateities viltis. Lietuvos Respublikos Seimo nario Juozo Rimkaus vardu į šventės dalyvius ir moksleivius kreipėsi jo patarėja Janina Skeberdienė. Ji perdavė Seimo nario sveikinimus iškilia proga, o moksleiviams įteikė asmenines jo dovanas linkėdama, kad jų svajonės išsipildytų Lietuvoje. Už pilietiškumo ugdymą padėkota Kelmės krašto muziejaus direktorei Danutei Žalpienei ir įteikta įrėminta V. Kudirkos „Tautiškoji giesmė“.
  Drauge sugiedotas Lietuvos himnas, kurį, kad ir kur būtų, gieda lietuviai visame pasaulyje, teikia bendrystės, tikėjimo džiaugsmą, o „Sidabrinės gijos“ vedamos dainos dar labiau stiprino žinojimą, kad „Žemėj Lietuvos ąžuolai žaliuos“.
  Prie Kelmės krašto muziejaus šią dieną buvo gausu kultūrinių įvykių: užsiėmimų vaikams, spektaklių, koncertų.

Už nuotraukas dėkojame Vaidai Sutkienei

 • DSC01454
 • DSC01456
 • DSC01459

SEIMO NARYS JUOZAS RIMKUS ATSAKO Į KLAUSIMUS

 KLAUSIMAS: Prisimename laikus, kai rajoninėje spaudoje, ypač „Bičiulyje“, būdavo gausiai publikuojami Seimo narių straipsniai apie naujienas Seime, apie siūlomus projektus, priimamus įstatymus. Galėdavome sužinoti naujienas iš pirmų lūpų. Dabar to nėra, todėl sklinda netikri gandai, nežinome tiesos. Kodėl taip atsitiko? Kodėl gyventojams neteikiama tokia svarbi informacija?            

J. RIMKUS:
  Rajone liko tik vienas informacinis leidinys – laikraštis „Bičiulis“. Jis yra privatus ir savininkai sprendžia, ką ir kaip spausdinti, kokius įkainius už straipsnius taikyti. Man, Seimo nariui, laikraščio „Bičiulis“ įkainiai yra „neįkandami“. Daugelis stebisi, kodėl už vertingus informacinio pobūdžio straipsnius reikia mokėti, tačiau tokia realybė. Kodėl tokie įkainiai ne reklamos ar agitacijos metu, ar visiems vienodai jie taikomi, gali atsakyti tik „Bičiulis“.
 Nemažą dalį informacijos vakuumo galite užpildyti lankydamiesi Seimo nario Juozo Rimkaus internetinėje svetainėje: http://www.juozasrimkus.lt/. Kiekvieną dieną surandu laiko ir atsakinėju į el. paštu gaunamus klausimus. Kiekvieną pirmadienį priiminėju lankytojus savo kabinete savivaldybėje. Daug informacijos pateikiu dažnuose susitikimuose su gyventojais. Kviečiu naudotis paslaugomis, kurios yra prieinamos visiems.

KLAUSIMAS: Gal galėtumėte plačiau papasakoti apie valstybės pareigūnų apsilankymus mūsų rajone?                                                         

J. RIMKUS:
  Mano rinkimų apygarda driekiasi Kelmės ir Šiaulių rajonuose. Todėl kalbėsiu apie vizitus visoje apygardoje. Pats aktyviausias Kelmės apygardoje yra Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis. Su darbo ir privačiais vizitais daug kartų lankėsi Šiaulių, Kelmės, Tytuvėnų, Aukštelkės kraštuose. Nedaug atsilieka ir premjeras Saulius Skvernelis: lankėsi Šiauliuose, Aukštelkėje, gamybos įmonėse, Kelmėje, Kražiuose. Nemažai kartų apygardoje lankėsi Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga, Socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis, Žemės ūkio ministras Giedrius Surplys, buvę Švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Petrauskienė, Žemės ūkio ministras Bronius Markauskas. Su Kelmės gyventojais bendravo Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Vytautas Bakas. Keletą kartų lankėsi Europos parlamento narys Bronis Ropė. Visi buvo priimti svetingai, asmeniškai lydėjau kiekvieną svečią. Tai mano pareiga. Be to, vyko aukšto rango pareigūnų, LR Seimo komitetų narių, kariškių delegacijų ir asmeninių, privačių, niekur neskelbtų vizitų.  

                                                                                                                                                               

KLAUSIMAS: Dažnai pasižiūrime Seimo plenarinių posėdžių įrašus, komitetų ir komisijų darbo vaizdo įrašus. Stebime pasisakymus, įstatymų projektų svarstymus. Vakare žiūrėdami žinias pastebime informacijos skirtumus. Kodėl leidžiama žiniasklaidai taip neatsakingai elgtis ir iškraipyti faktus?

J. RIMKUS:
  Nieko naujo. Visa ši Seimo kadencija tokia. Daug svarbios informacijos paprasčiausiai nutylima, publikuojamos tik iššaukiančios dėmesį smulkmenos. Deja, tokia informacijos pateikimo kultūra. Paviešinsiu tik vieną rajoninio lygmens, ypač mane užgavusį atvejį. Tradiciniame žemdirbių susirinkime pagal iš anksto suderintą temą pristačiau Valstybės 2018 ir 2019 metų biudžetus. Valandą laiko nuoširdžiai ir išsamiai kalbėjau tema, kuri aktuali visiems, nes visa Lietuva visus metus gyvena būtent pagal šią finansinę tvarką. Juo labiau, kad tokių finansinių pasiekimų nebūta per visus Nepriklausomybės metus. Susirinkusieji klausinėjo, bendravome. Skaitau straipsnį laikraštyje apie pasisakymą. Ir ką manote? Apie pristatytą biudžetą pasakyta tik tiek, kad „melioracijai lėšų neskirta“, nors visi žino, kad lėšos biudžete tai sričiai nebuvo sumažintos, be to, dar papildomai buvo skirta iš kito kompensavimo fondo. Teko aiškinti skambinusiems, kad tikrai žemdirbių melioracijos klausimais niekas neskriaudžia. O kiek skaičiusiųjų patikėjo tik laikraščio straipsniu, dėl ko ir šiandien išgirstu pretenzijų. Ar save gerbianti žiniasklaida gali pateikti iškraipytą, netikrą informaciją? Deja, taip.  

 

Sodo teatro šventėje

 Birželio 16 –ąją Lietuvos Respublikos Seimo narys Juozas Rimkus dalyvavo Sodo teatro šventėje Prienų vienkiemyje, Liolių seniūnijoje, Kelmės rajone.
  Čia, tėvų paveldėtoje sodyboje, vienkiemio šeimininkai jau 24 –ąjį kartą sukvietė į tradicine tapusią Sodo teatro šventę, kurios renginiai vis plečiasi: šeštadienį vyko dainų vakaras „Dainuokime tėvų dainas“, Poezijos nakties skaitymai, o sekmadienio vidurdienį prasidėjo spektakliai ir įspūdingas Raseinių atlikėjų akustinės muzikos koncertas. Plačiai pasklidusius vienkiemio svečius žavėjo jaunieji Pakražančio aktoriai, suvaidinę „Skaniausią vaiką“ ir Kelmės Mažojo teatro artistai, pakvietę žiūrėti absurdo spektaklį „Atviroje jūroje“.
  Kaip ir kasmet, šeimininkė vaišino savo gamintais žagarėliais, niekam nestigo geros nuotaikos ir nuoširdumo.

 • 64515396_2494194447266106_6345482084378738688_o
 • 64627084_2494190643933153_7691147032441913344_o
 • 64633325_2494188117266739_7461064861301080064_o
 • 64639464_2494195257266025_3537571644669165568_o
 • 64737389_2494200523932165_1952023349966143488_o


Susitikimas su pašiliškiais

  Birželio 18 d. Lietuvos Respublikos Seimo narys Juozas Rimkus aplankė Pašilę. Į susitikimą buvusioje mokykloje, kur dabar veikia daugiafunkcis centras, Juozą Rimkų pakvietė vietos gyventojai.
    Susitikimą pradėjo bendruomenės pirmininkas Petras Bukantis, paprašęs papasakoti apie bendrą politinę situaciją Lietuvoje ir atsakyti į gyventojų klausimus.
    „Vieną valandą kalbėsiu aš, o dvi – jūs“- juokavo Seimo narys. Nors vasaros diena kvietė į laukus, bet susitikimas nuo dešimtos ryto užtruko iki pietų. Pašiliškiai įdėmiai klausėsi J. Rimkaus, kuris kalbėjo apie įvairias sritis ir pertvarkas jose, apie tebevykstantį žiniasklaidos karą, kai priešinama ir klaidinama visuomenė, apie šalies biudžetą, kuris du metus iš eilės tenkina vis didesnius poreikius, ir apie poreikius, kurių visada yra daugiau nei pinigų. „Nuo liepos 1d. vėl mažėja pieno kainos. Kaip beišsilaikysime?“ – klausė pieno ūkių šeimininkai, prašydami atidesnio valdžios žvilgsnio į kaimo problemas. Diskutavo apie kaimo žmogaus išgyvenimo galimybes, apie pašalpininkų kartą, apie pagrįstą žmogaus troškimą gyventi iš savo darbo ir pagrindinį Lietuvos turtą - žemę, kuri mus maitina.
   Juozas Rimkus į Vilnių išvažiavo su pluoštu pašiliškių klausimų, kurie tikrai rūpi ne tik Pašilėje.

 • DSCN0724
 • DSCN0718
 • DSCN0720
 • DSCN0722
 • DSCN0736
 • DSCN0743
 • DSCN0745

 

Tragiškos praeities atminimui

 Birželio 14-ji – Gedulo ir vilties diena. Kelmės kapinėse prie paminklo Tautos kančiai atminti pagerbtos masinių trėmimų aukos, susikaupta tylos minutei, prisiminta skausminga tautos praeitis.
 Lietuvos Respublikos Seimo nario Juozo Rimkaus vardu gėlių puokštę padėjo patarėja Janina Skeberdienė, linkėdama, kad iškentėta tautos kančia būtų kelrode viltimi ateičiai. 

Už nuotraukas dėkojame Vaidai Sutkienei

 

Rašytojo Vlado Kalvaičio atminimui

  Birželio 11- ąją į svečius pakvietė Tytuvėnų gimnazija. Čia atidaryta rašytojo Vlado Kalvaičio vardo lietuvių kalbos ir literatūros klasė. Taip tytuvėniškiai išreiškė meilę savo iškiliam kraštiečiui ir pagarbą jo šviesiam atminimui.
Klasę pašventino ir prasmingos ateities rūpinantis rašytojo atminimu bei jo priesakų gimtajai kalbai vykdymu linkėjo Tytuvėnų bažnyčios klebonas Rimantas Žaromskis.
  Sumanymu pagerbti Vladą Kalvaitį dalijosi Tytuvėnų gimnazijos direktorė Irma Stankuvienė, mokytoja Zenta Mačiulaitienė, jo bičiuliai, pažįstami, vis dar negalintys suvokti, kad visų mylimas Vladas jau niekad nebesutiks jų savo name su langu į Varlynę, nebesidalins savo kūrybiniais sumanymais, neskaitys išraiškingai savo epigramų ir apsakymų. Gražusis laikas praėjo. Dabar gyviesiems liko įpareigojimas tinkamai saugoti ir įprasminti Vlado Kalvaičio atminimą ir talentą. Apie tai kalbėjosi Kelmės rajono savivaldybės atstovai, tytuvėniškiai ir bendražygiai.
  Renginyje dalyvavusi Lietuvos Respublikos Seimo nario Juozo Rimkaus patarėja Janina Skeberdienė priminė, jog reikia rūpintis Vlado Kalvaičio kūrybos vertimu į užsienio kalbas, nuo Seimo nario Juozo Rimkaus padėjo gėlių puokštę ant rašytojo kapo ir uždegė atminimo žvakelę.


Tradicinėje Kelmės meno šventėje

   Birželio 8 –ją Kelmėje vykusios meno šventės „Kelmės ratas“ renginiuose dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo narys Juozas Rimkus. Jis pasveikino kelmiškius ir užsienio svečius tradiciniame susitikime Kelmės kultūros centre.
  Šventės atidarymo iškilmėse perskaitė Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko Sauliaus Skvernelio sveikinimą Kelmės krašto bendruomenei ir įteikė jį Kelmės rajono merui Vaclovui Andruliui. Už nenuilstantį tradicinio amato – audimo puoselėjimą ir jo perdavimą mokiniams pagerbė Kelmės krašto tautodailininkę Oną Butvilienę. Seimo narys Juozas Rimkus įteikė jai Lietuvos Šimtmečio ženklą ir asmeninę dovaną.

 • Kelmes ratas 14
 • Kelmes ratas 1
 • Kelmes ratas 10
 • Kelmes ratas 11
 • Kelmes ratas 12
 • Kelmes ratas 13
 • Kelmes ratas 4

Prasmingi linkėjimai Tytuvėnų gimnazijai

   Birželio 1 –ąją Tytuvėnų gimnazija (Kelmės r.) šventė 70 metų jubiliejų. Tokia šventė visada būna jaudinanti, nes nukelia į jaunystės metus, sugrąžina jautrius prisiminimus. Šie prisiminimai lydėjo visus, dalyvavusius Šv.Mišiose Tytuvėnų šventovėje ir žengusius iškilmingoje eisenoje iš mokyklos į miesto aikštę, prisilietusius prie mokyklinės uniformos, ar klasės suolo…

   Šventėje susitiko buvę ir esami mokytojai, moksleiviai, tėvai, kaimynai, svečiai.

   Pasveikinti tytuvėniškius atvyko Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis, Seimo narys Juozas Rimkus, Kelmės rajono savivaldybės vadovai. Tytuvėnuose mokęsis Viktoras Pranckietis buvo pakviestas prisiminti mokyklinius laikus ir pasėdėti mokykliniame suole. Už šią galimybę dėkodamas Seimo Pirmininkas sveikino mokyklą, jos kolektyvą sukakties proga ir linkėjo sėkmingų ateities žingsnių.

   Lietuvos Respublikos Seimo narys Juozas Rimkus sveikinimus įprasmino dovana: įrėmintu Lietuvos himnu - V. Kudirkos Tautiškąją giesme.

 • Tytuvos sv.4
 • Tytuvos sv.6
 • Tytuvos sv.7
 • Tytyuvos sv. 12
 • Tytuvos sv.2

 


Pasveikino naująją Kelmės rajono savivaldybės tarybą ir merą

  Balandžio 18 d. įvyko pirmasis naujai išrinktos devintojo šaukimo 2019–2023 metų kadencijos Kelmės rajono savivaldybės tarybos posėdis.
  Tarybos narių ir mero priesaikas priėmė rajono rinkimų komisijos pirmininkė Nijolė Šaltmerienė.
  Lietuvos Respublikos Seimo narys Juozas Rimkus Šiaulių krašto parlamentinės grupės vardu pasveikino prisiekusius tarybos narius ir merą Vaclovą Andrulį, perskaitė sveikinimo tekstą, palinkėjo darnaus ir sėkmingo darbo Kelmės krašto žmonėms.

 • Priesaika (1)
 • Priesaika0
 • Priesaika2
 • Priesaika3 (1)
 • Priesaika6 1
 • Priesaika5 1Užventyje: apie tai, kaip yra

   Balandžio 5 – ąją pradėdamas pokalbį Užvenčio kultūros centre Lietuvos Respublikos Seimo narys Juozas Rimkus pasidžiaugė, jog Lietuvoje, nors ir bandoma sukurti daug priešpriešos žeminant ir menkinant Lietuvos valstiečių ir žaliųjų autoritetą, tačiau žmonės „pradeda atskirti grūdus nuo pelų, tiesą nuo melo, skaityti tarp eilučių“.
   Jei nebūtų nuolatinio puolimo, kiršinimo, būtų galima ramiau, konstruktyviau dirbti. „Tačiau, nepaisant visko, dirbame sąžiningai, kaip buvome įsipareigoję, vykdome užsibrėžtą programą“- sakė Juozas Rimkus. Jis apžvelgė įvairias sritis, kuriose pradėti ir tęsiami pokyčiai: aukštojo mokslo, švietimo, geležinkelių, miško urėdijų ir t.t.
  „Žinoma, visi nori labai greitų pokyčių, greitų pinigų, tačiau dėl visko reikia labai daug dirbti. Tai – ne blyną keptuvėje apversti. Kad galėtume kelti pensijas, šeimoms skirti „vaiko pinigus“, juos reikia uždirbti.Vadovaujamės nuostata – kiek uždirbta, atiduoti žmonėms. Tai darome ir toliau darysime.“
  „Farmacijos šešėlis slepia gerokai per 1 mlrd eurų. Kaip nepyks farmacininkai, kai nauja tvarka juos „varo į kampą“, nebeleidžia „melžti“ žmonių piniginių? Praeis laikas, ir žmonės įvertins Sveikatos ministro, iš Užvenčio kilusio Aurelijaus Verygos pastangas, nes tai tikrai vienas geriausių ministrų per visą atkurtos Lietuvos laikotarpį .
 „Klausiate, kodėl ne taip greitai gerėja gyvenimas? Atsakymas: vyksta 86 ikiteisminiai tyrimai, aiškinamasi dėl didelės apimties nusikaltimų, teisėsauga pradėjo darbą. Kol vyksta tyrimai, informacija neteikiama, tačiau tikėkime, kad jie bus „iškoduoti“ ir paaiškės dar daugiau faktų. Tikimės, kad tie „darbeliai“ sulauks atpildo. Kitas atsakymas: kažkas išardė geležinkelį į Latviją. Jį atsatatyti ir sumokėti baudas tenka dabartinei vyriausybei. Vadinasi, dalis mūsų pensijų, vaiko pinigų, kitokių galimybių tiesiog paleidžiama vėjais. Dar kitas atsakymas: kažkas pastatė kalėjimą Lietuvoje, baudas teks mokėti dabartinei vyriausybei. Ir dar vienas atsakymas: „kažkas“ krizės metu skolinosi pinigų su 10 proc. palūkanų (kai kitos šalys mokėjo tik 3 proc.), tai per milijardą vėjais paleistų pinigų. Ir dar: „kažkas“ prasiskolino „Žalgiriui“, skolą gražino dabartinė vyriausybė. Ir tokių faktų – daugybė. Štai kodėl neįmanoma per du metus sukurti rojų.“
  „Taip, 2018 metų biudžetas buvo perteklinis, tokie retai pasitaiko. Nors ir turėdami daugiau pinigų, negalime jais bet kaip švaistytis, reikia vadovautis fiskalinės drausmės įstatymu.“
  „Dabar, kai jau galime sakyti, kad įgijome darbo patirties Seime, jaučiame žmonių pasitikėjimą valstybe. Progresas yra.“
  Išklausę Juozo Rimkaus informaciją, susitikimo dalyviai pateikė nemažai klausimų. Vienas buvo apie lėšas Užvenčio parapijos bažnyčiai, ar vyriausybė skyrė pinigų jos remontui? Seimo narys atsakė, kad 2018 metais buvo gavęs Užvenčio parapijos klebono prašymą padėti gauti lėšų bažnyčios remontui.
  „Kreipiausi į Ministrą Pirmininką, Kultūros, Finansų, Vidaus reikalų ministerijas, į Kelmės rajono savivaldybę. Iš visur gauti atsakymai, kad galimybių nėra .Tačiau Kultūros paveldo departamento vadovės atsakymas teikė vilties: ji nurodė kreiptis į Departamentą, kuris gali finansuoti iki 700 tūkst.eurų projekto paraišką. Tokia galimybė buvo. Atsakymą parašiau savivaldybei patardamas padėti Užvenčio parapijos klebonui parengti paraišką. Ar šia galimybe pasinaudojo, nežinau.“
  Užventiškiai nemažai klausimų uždavė apie kandidatą į Prezidentus, Ministrą Pirmininką Saulių Skvernelį, kodėl reikėtų už jį balsuoti. Juozas Rimkus atsakė:
  „Todėl, kad tai būtų geriausias Lietuvos Prezidentas. Tai žmogus, kuris jau išsprendė labai daug problemų ir galėtų jų išspręsti dar daugiau. Kiti skurdino žmones, kėlė mokesčius, skriaudė silpniausius. Jis ir jo vadovaujama vyriausybė padidino pajamas, paramą šeimai, pensijas, sumažino darbo mokesčius, daugiausiai dėmesio skyrė silpniausiems. Saulius Skvernelis visą gyvenimą tarnavo Lietuvai ir dirbo Tėvynės labui. Nepirko ir nepardavinėjo valstybės. Jis į rinkimus eina su aiškiais įsipareigojimais - niekada nebus pasirašytas biudžetas, kuriuo bus karpomos pensijos ar mažinamos socialinės išmokos. Toliau didės pensijos ir vaiko pinigai. Bus užtikrintas valstybės saugumas. Toliau bus aktyviai kovojama su korupcija, ypač teismų sistemoje.” 

 • DSCN0576
 • DSCN0577
 • DSCN0579
 • DSCN0584
 • DSCN0603


Pagerbti LVŽS naujieji savivaldybių tarybų nariai ir merai

  Balandžio 4 –ąją Kaune, Oazės pramogų ir konferencijų centre įvyko išplėstinis Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos valdybos posėdis. Jame aptarti savivaldybių tarybų ir merų rinkimų rezultatai, pasveikinti LVŽS kelti ir išrinkti savivaldybių merai ir tarybų nariai. LVŽS pirmininkas Ramūnas Karbauskis sakė: „Jūsų nuoširdi pagalba ir parama leido Sąjungai pelnyti rinkėjų pasitikėjimą ir tęsti pradėtus pokyčius.“
  Lietuvos Respublikos Seimo narys Juozas Rimkus asmeniškai pasveikino naujai išrinktus Kelmės rajono savivaldybės tarybos narius Vytautą Barkauską, Romą Docių, Gintarą Baškį, Redą Mažonavičienę, Reginą Musneckienę ir Janiną Skeberdienę. LVŽS pirmininkas Ramūnas Karbauskis kadenciją baigusiai užventiškei Kistinai Balsienei įteikė gėlių puokštę dėkodamas ne tik už darbą taryboje, bet ir už nuoširdų aktyvumą rinkimų kampanijoje.
  Posėdyje dalyvavo LVŽS iškeltas kandidatu į Lietuvos Respublikos Prezidentus Saulius Skvernelis ir kandidatai nuo LVŽS į Europos Parlamentą. Saulius Skvernelis dėkojo už pagalbą renkant parašus, pristatė savo komandą, programą, kvietė rinkimų kampanijoje būti jo patikėtiniais.

Diskusija apie žemdirbiškus rūpesčius

  Balandžio 3 – ąją Kelmės rajono ūkininkus į susitikimą Verpenos bendruomenės namuose pakvietė Lietuvos Respublikos Seimo narys Juozas Rimkus.
  Nuo pat ryto skaisti saulė kvietė žemdirbius, primindama, jog pavasario diena metus maitina, todėl daugelis triūsė laukuose. Į susitikimą atskubėjo žingeidžiausi, tie, kurie ištaikė laiko tarp darbų.
  Susirinkusieji išklausė informaciją apie Seimo darbą, priiimtus ir priimamus sprendimus, apie Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos programos ir įsipareigojimų Lietuvos žmonėms vykdymą.
  Ūkininkams, ypač didesnių ūkių savininkams, aktuali tema – vis pasigirstantys ketinimai įvesti nekilnojamojo turto mokestį. „Nekilnojamojo turto mokestis išjudina ekonomiką. Svarbu, kad jis būtų teisingas ir korektiškas.“; „ Jei nuo „nulinio“ varianto, būtų nepakeliama“; „Jei mokame žemės mokestį, nekilnojamojo turto mokestis negali būti sudvigubintas“; „Gamybiniai pastatai turi būti apmokestinami kitokiu tarifu“;„Valstybė taip pat turėtų mokėti šį mokestį už savivaldybių įmonių turtą“ - tokios šios temos pokalbio nuotrupos. Juozas Rimkus sakė: „Nekilnojamojo turto mokestis tikrai bus, kaip yra ir užsienio valstybėse. Tačiau Lietuva dar nėra tam pasiruošusi. Lietuvoje dar ne visas turtas suinventorintas. Darbo labai daug.“
  Pokalbiai su ūkininkais sukosi apie žemę, žemdirbiškus rūpesčius ir kasdienes problemas. Dienai einant vakarop vieni išskubėjo į savo ūkius, fermas, laukus, o kiti dar ilgokai diskutavo su Seimo nariu.

Kandidatas į Prezidentus Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis susitiko su šiauliečiais.

  Lankydamasis Karinių oro pajėgų Aviacijos bazėje Saulius Skvernelis susitiko su NATO oro policijos misiją atliekančiais Lenkijos karinių oro pajėgų ir lietuviais kariais; miesto savivaldybėje Vyriausybės vadovas susitiko su Šiaulių meru Artūru Visocku, šiauliečiais Seimo nariais Stasiu Tumėnu ir Rima Baškiene, Šiaulių universiteto rektoriumi Dariumi Šiaučiūnu ir ŠU tarybos pirmininku Arvydu Murza; dalyvavo spaudos konferencijoje; 17 val. pilnutėlėje Povilo Višinskio bibliotekos salėje susitiko su gyventojais.
  Ministras Pirmininkas pasidžiaugė Šiauliuose vykstančiais pokyčiais ir pasveikino merą, pelniusį šiauliečių pasitikėjimą ir įpareigojimą tokiu pat tempu dirbti dar vieną kadenciją.
  „Norėtųsi, kad Lietuvoje būtų ne tik Vilnius, bet ir kiti regionai. Džiaugiuosi, kad pirmą kartą istorijoje darbo vietų kituose miestuose ir rajonuose sukurta daugiau nei Vilniuje, tai labai svarbu siekiant tolygesnio šalies vystymosi“, – teigė Ministras Pirmininkas.
  Susitikimo metu kalbėta apie šiuo metu vykdomą Šiaulių universiteto reorganizavimą integruojantis į Vilniaus universiteto struktūrą.
  „Šiaulių universitetas bus savarankiška įstaiga, turės atskirą finansavimą, valdymo struktūrą. Ši aukštoji mokykla įsilies į patį stipriausią šalies universitetą su savarankišku statusu, tad kviečiu regiono jaunuolius drąsiai rinktis studijas Šiaulių universitete ir nuo rugsėjo 1-osios studijuoti labai stiprioje ir patrauklioje aukštojoje mokykloje“, – kalbėjo Saulius Skvernelis.
  Kandidatas į Prezidentus atsakė į gausius susitikimo dalyvių klausimus. Atsakymus lydėjo susirinkusiųjų aplodismentai ir nuoširdūs linkėjimai eiti užsibrėžtu keliu Tėvynės labui.

 • S. Skvern2
 • S. Šiaul.1
 • S. Šiaul
 • S. Šiaul0

Paminėta Lietuvos narystės NATO 15 - oji sukaktis

   LR Seime paminėta Lietuvos narystės NATO 15 metų sukaktis. Vyko daug oficialių renginių, atidaryta paroda, aptarta NATO svarba Lietuvos valstybingumui. Apie tai kalbėjo NATO Generalinio sekretoriaus padėjėjas diplomatijos klausimais ambasadorius Tacan Ildem, Ministras Pirmininkas Saulus Skvernelis, stojimo į NATO metu buvęs Krašto apsaugos ministras Gediminas Kirkilas, NSG pirmininkas Vytautas Bakas, NATO PA delegacijos vadovė Rasa Juknevičienė, NATO pajėgų integravimo vieneto Lietuvoje atstovas K. A. Mūdis (Keth Alexander Moody), kuris kalbėjo, jog po 2014 metų įsiveržimo į Ukrainos teritoriją paaiškėjo, kad Aljansas prarado įgūdžius ir gebėjimus, reikalingus kolektyvinei gynybai, kuriuos buvo įgijęs per Šaltąjį karą, todėl teko iš naujo mokytis ir vystyti karines pajėgas, siekiant geriau apsisaugoti nuo modernių karinių pajėgumų keliamų grėsmių: „Tai brangiai kainuojantis reikalavimas, reikalaujantis ilgalaikio planavimo, strateginio mąstymo ir finansinių įsipareigojimų. Lietuva jau pradėjo šį procesą ir jau investavo ne tik į savo karinius pajėgumus. Jūs gebate priimti ir paremti sąjungininkų pajėgas, dislokuojamas Lietuvoje mokymams, prireikus, ir karinėms operacijoms“, – sakė Keitas Aleksanderis Mūdis, pasak kurio, tai aiškiai parodo Lietuvos įsipareigojimų NATO tvirtumą ir didžiulį integracijos į NATO laipsnį.

 • 46762048054_0b221b3d7b_o
 • 46762047504_52fc479670_o
 • 46762048304_b8e104f290_o
 • 46762048424_90353a5e5a_o
 • 46762048874_eed26578f1_o
 • 46762049284_070e0d9004_o
 • 46762049664_12f7d6b7d4_o

Gėlės Icchokui Merui

  Kovo 13 d., minint Icchoko Mero penktąsias mirties metines, Kelmėje, jo vardo aikštėje, prie Jono Graičiūno gimnazijos, atidengtas paminklas. Paminklas pastatytas Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės, Jakovo Bunkos labdaros ir paramos fondo ir Žydų bendruomenės „Vilnius – Lietuvos Jeruzalė“ rūpesčiu, bendradarbiaujant su Kelmės rajono savivaldybe.
  Icchokas Meras - nuo pražūties išlikęs ir Kelmėje, Bronės ir Juozo Dainauskų šeimoje užaugęs žydų vaikas, tapęs pasaulinio garso rašytoju, rašęs tiktai lietuviškai ir visada mylėjęs Lietuvą, kaip tikruosius savo namus.
  Icchoko Mero romanai, apsakymai, novelės išversti į dvidešimt keturias kalbas.
  Icchoko Mero kūryba įvertinta Izraelio valstybės prezidento Zalmano Šazaro (1973) Tarptautine atminimo, pagarbos ir meistriškumo Holokausto literatūrine premija (1973), JAV lietuvių rašytojų draugijos (1976, 1996), Rafaelio (1976), Sionistų federacijos (1981), Izraelio valstybės prezidento (1998), Žemaitės (2005), Lietuvos nacionaline kultūros ir meno (2010) premijomis, 1995 metais jis apdovanotas LDK Gedimino III laipsnio ordinu.
  Lietuvos Respublikos Seimo nario Juozo Rimkaus vardu gėlių puoštę, kaip gilios pagarbos ženklą, prie paminklo padėjo jo padėjėja Janina Skeberdienė.

Netvarka trukdo investicijoms

Juozas RIMKUS

Lietuvos Respublikos Seimo narys

  Vartau Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) puslapį ir savo akimis netikiu: Kelmės savivaldybės meras Vaclovas Andrulis pažeidė įstatymą.
  Praėjusių metų vasario 28 dienos posėdyje VTEK vienbalsiai nusprendė, kad savivaldybės meras pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus. Balsavo už sprendimą, kuriuo skirta pinigų Vijurkų vaikų globos namams, kuriuose dirba jo brolis.
  Mero liga užsikrėtė ir pavaldiniai. Praėjusių metų spalio 10 – ąją VTEK vienbalsiai nusprendė, kad įstatymą pažeidė ir savivaldybės administracijos direktorė Irena Sirusienė. Ji nenusišalino, kai skyrė biudžeto lėšų Kelmės rajono verslininkų asociacijai, kurios valdybos narys yra I. Sirusienės sūnus Vytautas. Beje, administracijos direktorei tai jau buvo antras įstatymo pažeidimas. Dar anksčiau jos elgesys buvo užkliuvęs, nes į namus Tytuvėnuose važinėjo tarnybiniu automobiliu.
  Interesų painiojimo virusas išplito ir Savivaldybės įmonėse. O ligai neatsparūs Savivaldybės vadovai nedaro ten tvarkos.
  Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) patikrino tris savivaldybės įmones. UAB ,,Kelmės vanduo“, UAB ,,Kelmės komunalinis ūkis“ ir UAB „Kelmės autobusų parkas“. Patikrinta situacija valdymo srityje. Išnagrinėta, kaip minėtos įmonės vykdo viešųjų pirkimų procedūras. STT pareigūnai nustatė, kad Kelmės rajono savivaldybės administracija, skirdama įmonių vadovus nesilaikė Akcinių bendrovių įstatymo nuostatų, neskelbė ir nevykdė objektyvios įmonių valdybos narių atrankos, neužtikrino skaidraus ir konkurencingo pretendentų atrankos proceso. Analizės metu paaiškėjo, kad įmonėse nepakankamai vykdomos ir kontroliuojamos Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje nuostatos. Įmonių veiklos teisiniame reglamentavime nenumatytas asmenų, turinčių teisę priimti sprendimus, nusišalinimo mechanizmas. Nustatyta, kad atskirais atvejais įmonių direktoriai, būdami valdybų nariais, neužtikrino nešališkumo principo, t. y. valdybų posėdžių metu nenusišalino nuo jiems palankių materialinių sprendimų svarstymo ir priėmimo. Šios rizikos iš dalies atsirado dėl to, kad Savivaldybė nepakankamai vykdė bendrovių veiklos kontrolę, per mažai dėmesio skyrė metodinės pagalbos teikimui.
  Vertinant UAB ,,Kelmės vanduo“, UAB ,,Kelmės vietinis ūkis“ ir UAB „Kelmės autobusų parkas“ organizuotus viešuosius pirkimus nustatyta, kad nagrinėjamu laikotarpiu įmonėse viešieji pirkimai buvo vykdomi su trūkumais: ne visi pirkimai planuojami, taip pat pirkimų planai neviešinami, pasigendama duomenų apie atliktus rinkos tyrimus, atskirais atvejais nepildomos pirkimų paraiškos, nesilaikoma teisės aktų reikalavimų viešųjų pirkimų sutartis sudaryti raštu, o, sudarius ilgalaikes pirkimų sutartis, neužtikrinamas racionalus lėšų panaudojimas ir sutarčių vykdymo kontrolė.
  Visiška netvarka Viešųjų pirkimų srityje.
  Kyla klausimas, apie kokias investicijas galima kalbėti, kai rajone tokia situacija. Kas gali išdrįsti investuoti, kai net savivaldybės vadovai nesilaiko įstatymų.
  Baimė, kad bus neskaidriai naudojamos ES struktūrinių fondų lėšos, lėšos iš nacionalinio biudžeto, užkerta bet kokias iniciatyvas investicijų srityje.

Valdančiųjų dovana akliesiems ir silpnaregiams

Juozas Rimkus, Lietuvos Respublikos Seimo narys

   „Daugiau nei metus Švietimo ir mokslo ministerijoje buvo dirbama kuriant ir tobulinant naujo pavyzdžio visus tarptautinius reikalavimus atitinkantį Brailio raštą. Toks darbas atliekamas tik kartą per šimtą metų. Tai puiki dovana Lietuvos akliesiems ir silpnaregiams.“

 Brailio rašto pagrindas buvo Šarlio Barbjė sukurta dvylikataškė sistema, pavadinta „naktiniu rašymu“, skirta naudoti kareiviams, esant nepakankamam apšvietimui ar nakties metu. Barbjė sistema buvo per daug sudėtinga kareiviams, todėl ginkluotosios pajėgos jos atsisakė. 1821 –aisiais metais Barbjė apsilankė Nacionaliniame aklųjų institute Paryžiuje, kur sutiko Luji Brailį, dvylikametį neregį. L. Brailis pastebėjo pagrindinį Barbjė sistemos trūkumą - rašmuo buvo per platus ir žmogaus pirštas, nepasislinkęs negalėjo apčiuopti jo viso. Jis pertvarkė Barbjė rašmenis iš dvylikos į šešių taškų rašmens sistemą. Taip 1829 - aisiais Paryžiaus aklųjų institute gimė Brailio raštas, pavadintas išradėjo, penkiolikmečio Lui Brailio, vardu. Po maždaug pusamžio, 1878-aisiais, Brailio raštas buvo priimtas visame pasaulyje. L. Brailio abėcėlę lietuvių kalbai 1927 m.  pritaikė P. Daunys,  remdamasis latvių, vokiečių bei kitų lotynų kalbų abėcėlėmis.
  Daugiau nei metus Švietimo ir mokslo ministerijoje buvo dirbama kuriant ir tobulinant naujo pavyzdžio visus tarptautinius reikalavimus atitinkantį Brailio raštą. Tokio lygio darbas būna tik kartą per šimtą metų. Tai puiki dovana Lietuvos akliesiems ir silpnaregiams.
  Gruodžio 5 dieną Seimo Neįgaliųjų teisių komisijoje Švietimo ir mokslo viceministras pristatė sukurtą ir iš esmės patobulintą naujojo pavyzdžio Brailio raštą. Komisijoje kalbėję vienbalsiai tvirtino, kad tai puikus, seniai lauktas darbas, pateikė pavyzdžių apie kai kurias išsivysčiusias valstybes, kurios tokio lygio Brailio rašto dar neturi. Tai naujos galimybės silpnaregiams ir akliesiems skaityti gimtąja kalba, atlikti matematinius veiksmus, muzikuoti pagal natas, skaityti užsienio kalba ir nemažai kitų privalumų. Tai didelis darbas, atveriantis dar platesnes galimybes akliesiems ir silpnaregiams į pilnavertį pasaulio pažinimą.
Liko labai atsakinga užduotis šį Brailio raštą įtvirtinti teisiškai.


                                                                        

Pokalbis Gailiuose

   Vasario 2-ąją Lietuvos Respublikos Seimo narys Juozas Rimkus susitiko su Gailių ir aplinkinių kaimų žmonėmis. Tris valandas užtrukęs susitikimas nepabodo, nes informacija, kurią pateikė Seimo narys, daug kam buvo negirdėta, tokia, apie kurią žiniasklaida nutyli, arba praneša tendencingai. Apie dviejų metų darbą Seime ir apie svarbius Vyriausybės žingsnius yra ką papasakoti. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos duoti pažadai rinkėjams yra vykdomi. Gyvenimas galėtų sparčiau gerėti, tačiau jį atgal tempia įvairios buvusių vyriausybių baudos, palūkanos ir t.t., kurias reikia mokėti. Šviežiausia naujiena - Lietuvos paštas: nežinia kur iš 100 proc. valstybės akcijų 70dingsta, 4 mln. eurų panaudoti ne pagal paskirtį. Ir tokie faktai Lietuvoje nesiliauja. Tačiau atsakingos tarnybos dirba, korupcinių ir ekonominių nusikaltėlių laukia bylos ir bausmės.

-Tenka apgailestauti, kad daugelyje sričių, kaip švietimo, Lietuvą pertvarkomis aplenkę Baltijos šalių kaimynai jau džiaugiasi rezultatais Tačiau reformos Lietuvoje toliau vyksta, žengiami vis nauji žingsniai, niekas nestovi vietoje. Iš šešėlio pernai pavyko ištraukti per 200 mln. eurų, tikimasi tiek pat ir šiemet.
  Juozas Rimkus apibendrino situaciją įvairiose sferose. Pasidžiaugė, kad pinigai, kuriuos pavyksta sukaupti, yra skiriami šalies gyventojų gerovės gerinimui: didėja pensijos, vaiko pinigai, ir t.t.
  Seimo narys atsakė į susitikimo dalyvių klausimus, kurie buvo daugiausia apie kasdieninį išlikimą: pensijas, pašalpas, pieno supirkimo kainas, ambulatorijų, ligoninių išsaugojimą.
  Susitikime dalyvavęs Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos Kelmės skyriaus pirmininkas Vytautas Barkauskas apžvelgė Kelmės rajono savivaldybės tarybos darbą. Abu svečiai priminė artėjančią rinkimų į rajono saviovaldybės tarybą ir rajono merus datą, ragino analizuoti ir daryti išvadas, balsuoti už pasitikėjimo vertus kandidatus.
  Juozas Rimkus dėkojo atvykusiems už norą sužinoti, už klausimus ir nuoširdų pokalbį, o susitikimą organizavusiai Gailių kaimo bendruomenės pirmininkei Vilmai Ivoškienei padovanojo Lietuvos vėliavą, kad puoštų bendruomenės namus.

 • DSCN2930
 • DSCN2919
 • DSCN2922

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos suvažiavime

Sausio 26 –ąją Prienuose vyko XII –sis Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos suvažiavimas. Jo delegatai partijos pirmininku dar dvejiems metams išrinko Ramūną Karbauskį. Balsų dauguma pritarta premjero Sauliaus Skvernelio kandidatavimui į Lietuvos Prezidentus. Kandidatų sąrašo į Europos Parlamentą pirmuoju numeriu LVŽS patvirtino Bronį Ropę.

  Naujai išrinktas LVŽS vadovas R. Karbauskis visiems nariams linkėjo nesusirgti liga, kai „aš“ tampa svarbiau nei „mes“, negu tarnystė Lietuvai.“
  Delegatai pritarė siekiui surengti referendumą dėl Seimo narių skaičiaus mažinimo nuo 141 iki 121.

 • DSCN2828
 • DSCN2837
 • DSCN2847
 • DSCN2863
 • DSCN2872
 • DSCN2875
 • DSCN2877


Kelmiškiai vėl vyko į Vilnių

    Sausio 16 –ąją būrys kelmiškių Lietuvos Respublikos Seimo nario Juozo Rimkaus kvietimu vyko į Vilnių. Gerą nuotaiką kelionėje teikė ne tik ryški žiemiška saulutė, bet ir Seimo nario dovanos: apmokėta kelionė, vaišės sočiais pietumis „Senojoje kibininėje“, bilietai į Valdovų rūmus ir, žinoma, šilta viešnagė bei pokalbis Seime.       

  Po valandos ekskursijos Seime, visiems susirinkus į Konstitucijos salę, su kelmiškiais susitiko ne tik Juozas Rimkus, papasakojęs apie Seimo darbą, bet ir LR Seimo narys, garsus diplomatas ir gydytojas Antanas Vinkus. Taręs trumpą žodį apie politiką, jis ragino susitelkti ties žmogiškosiomis ir amžinosiomis vertybėmis; meile ir dėmesiu vienų kitiems, atlaidumu ir pagarba.
  Aplankius Seimą laukė antrasis kelionės tikslas: ekskursija Valdovų rūmuose. Čia praleistos pusantros valandos niekam nepabodo, kėlė pasigėrėjimo praeitimi jausmus ir pasididžiavimą, kad Lietuva Valdovų rūmus turi.
  Laikas kelionėje bėgo greitai. Visada malonu keliauti su paslaugiu, linksmu vairuotoju Dariumi Štaboku. Ekskursiją lydėjo J. Rimkaus padėjėja Janina Skeberdienė ir LVŽS Kelmės skyriaus pirmininkas Vytautas Barkauskas.

 • seime
 • Vinkus klb
 • prie kibinines
 • Rimkus klb Seime
 • vald. rumai
 • DSC_7997
 • DSC_7990

Susitiko su žemdirbiais

 

 Sausio 4-ąją Lietuvos Respublikos Seimo narys Juozas Rimkus dalyvavo tradiciniame Kelmės rajono žemdirbių susirinkime, kurie vyksta pirmąjį mėnesio penktadienį. Jame dalyvavo rajono vadovai, žemės ūkio skyriaus vadovai ir specialistai. Buvo pateikta žemdirbiams aktuali informacija. Nacionalinės žemės tarnybos Kelmės skyriaus vedėjas Arvydas Žukauskas priminė žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo, žemės pirkimo leidimų įsigijimo, valstybinės žemės nuomos tvarką.

  Seimo narys Juozas Rimkus papasakojo apie Seimo ir Vyriausybės darbą, 2019 –ųjų metų biudžetą, nuoseklią pradėtų reformų politiką, kovą su korupcija ir šešėline ekonomika. 

 

 

 „Bočių“ šventėje

  Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Kelmės rajono bendrija prasmingai ir gražiai veiklai vienija ne tik savo narius. Metų pradžioje, rengdami „Trijų Karalių“ šventę jaukiai pabuvonei sukvietė daugiau bendraminčių: Neįgaliųjų organizacijos, Kelmės diabeto klubo „ABC“, Liaudies kūrybos klubo „Medeinė“ narius, Kelmės bendruomenės armonikierius.
  „Bočių“ vadovas Zigmas Filipavičius ir jo kolektyvas išradingai pasveikino atvykusiuosius ir saviškius su Naujaisiais, 2019 – siais metais, linkėdami sėkmės, sveikatos ir juokaudami, kad juose būtų tik mažos ir gražios kiaulystės.
  Šį gražų sambūrį Lietuvos Respublikos Seimo nario Juozo Rimkaus vardu sveikino ir Lietuvos vėliavą įteikė jo padėjėja Janina Skeberdienė. Kelmės rajono savivaldybės tarybos narys Vytautas Barkauskas dėkojo už prasmingą veiklą, kūrybingus sumanymus ir tautos tradicijų puoselėjimą.

 Pagerbė Kelmės profesinio rengimo centro vadovę Saulutę Jakšienę

  Sausio 4 –ąją džiugiai susibūręs Kelmės profesinio rengimo centro kolektyvas jubiliejinio gimtadienio proga nuotaikingai pagerbė savo vadovę Saulutę Jakšienę. Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pirmosios pavaduotojos Rimos Baškienės ir Seimo nario Juozo Rimkaus sveikinimus bei gėles jai perdavė Juozo Rimkaus padėjėja Janina Skeberdienė, perskaičiusi nominantei skirtą sveikinimo tekstą:

  „Jūsų gyvenimas, veikla ir nuveikti darbai yra tauraus tarnavimo pasirinktai profesijai pavyzdys. Jūs – puiki vadovė, gebanti kūrybingai telkti ir vienyti kolektyvą, nuolat skatinti siekti geriausių ugdymo rezultatų, tobulėti, dalintis gerumu ir patirtimi.
  Džiaugiuosi, kad Kelmės profesionio rengimo centras, kuriam Jūs paskyrėte daug savo gyvenimo metų, dirba sutelktai ir suteikia jaunimui ne tik profesines žinias, bet ir tautinės, pilietinės kultūros pagrindus, ugdo jų kūrybinius gebėjimus.
  Nuoširdžiai dėkoju Jums už pasiaukojantį ilgametį pedagoginį darbą, įneštą svarų indėlį į Lietuvos švietimą.“

 • DSCN2719
 • DSCN2710
 • DSCN2708
 • DSCN2707
 • DSCN2706
 • DSCN2695
 • DSCN2690

Minint neįgaliųjų sukaktis

  Nors neįgaliųjų žmonių diena minima gruodžio 3 –ąją, kelmiškiai kultūros centre susibūrė lapkričio 28 –ąją. Į šventę susirinko ne tik didelis būrys draugijos narių, bet ir svečių, draugų, sveikintojų.
  Kelmės neįgaliųjų draugijos pirmininkė Birutė Alūzienė perskaitė pranešimą, primindama, jog plačioji visuomenė su neįgaliųjų žmonių problemomis pradėta supažindinti 1983 metais, o 1992 – siais Jungtinių Tautų organizacija gruodžio 3 –ąją paskelbė tarptautine neįgaliųjų diena, kuri skirta atkreipti dėmesį į neįgalių žmonių problemas.
  Pirmininkė priminė, jog šiemet, minint atkurtos Lietuvos šimtmetį, Kelmėje minimas neįgaliųjų draugijos trisdešimtmetis ir draugijos ansamblio dešimtmetis. Ta proga skirta daug šiltų žodžių, sveikinimų, padėkų. Nuoširdų renginį puošė skambios dainos.
  Lietuvos Respublikos Seimo nario Juozo Rimkaus sveikinimą, gėles ir Lietuvos vėliavą draugijos pirmininkei perdavė jo padėjėja – sekretorė Janina Skeberdienė.

 • IMG_1351
 • IMG_1377
 • IMG_1407
 • IMG_1358

Pasveikino Kelmės sporto bendruomenę

  Lapkričio 23 - ąją Kelmėje atidarytas Sporto centras, į iškilmes sukvietęs daug svečių ir smalsuolių. Naują pastatą ir jo erdves pašventino Kelmės parapijos klebonas dekanas Mindaugas Grigalius. Kelmiškius sveikino atvykę svečiai iš Vilniaus, rajono savivaldybės vadovai dėkojo vyriausybei už skirtas lėšas, o sporto bendruomenė džiaugėsi išaugusiomis galimybėmis.
  Lietuvos Respublikos Seimo nario Juozo Rimkaus sveikinimo žodį ir dovaną - krepšinio kamuolį - perdavė jo padėjėja - sekretorė Janina Skeberdienė. 

 • DSCN2522
 • DSCN2530

 Apie Lietuvos 2019 metų biudžetą

 Vyriausybės įgyvendinama politika yra nuosekli. Priminsiu, kad 2018 m. sprendėme aštriausią, Lietuvai skausmingiausią problemą - skurdo lygį. Su 2018 metų biudžetu patvirtinome 600 mln. eurų paketą, orientuotą į skurdo mažinimą (pokytį labiausiai pajautė mažiausiai uždirbantieji: vaiko pinigai, MMA 400 eur, pensijos).

2019 m. biudžeto projektu toliau nuosekliai sprendžiame šalyje per daugelį metų susikaupusias problemas, iš kurių didžiausia – demografijos iššūkiai. Nesivaikome trumparegiškų tikslų, trumparegiškai neišlaidaujame.

2019 metų biudžetas – tai šalies išsivystymo eigą pakeisiantis biudžetas, kuriame didžiausią svorį turi pavasarį Vyriausybės inicijuotos šešios struktūrinės reformos - mokesčių, pensijų, švietimo, sveikatos apsaugos, inovacijų ir šešėlio mažinimo, - kartu su vaiko pinigų didinimu. Didėja pensijos, mažėja mokesčiai dirbantiesiems, auga parama šeimoms. Siekiama itin atsakingai tvarkyti valstybės finansus.

Šešių reformų įgyvendinimas, suplanuotas 2019 m. biudžete, padidins šalies BVP 2 proc., bus naujai sukurta 26 tūkst. darbo vietų. Reformos yra įrankis Vyriausybės strateginiams tikslams įgyvendinti: mažinti darbo jėgos apmokestinimą, skatinti inovacijas ir investicijas, didinti gyventojų pajamas ir ekonominį saugumą, taip pat mažinti šešėlinę ekonomiką ir didinti sveikatos bei švietimo sektorių kokybę bei efektyvumą.

Biudžetas parengtas, remiantis rugsėjo pradžioje paskelbtu ūkio raidos scenarijumi. Jis numato, kad 2019 m. bendrasis vidaus produktas (BVP) augs 2,8 proc., vidutinė metinė infliacija sieks 2,5 proc., vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) augs 7,2 proc., o nedarbo lygis sumažės iki 5,9 proc.

Labiausiai kitų metų išlaidos auga tose srityse, kuriose įgyvendinamos reformos: švietimo ir mokslo, sveikatos ir socialinės apsaugos.

Ateinančių metų didžiausia biudžeto dalis skirta socialinės apsaugos sričiai – beveik 5,5 milijardo eurų (5 472 mln. eurų). Iš jų:

·       Papildomi 212,3 mln. eurų numatyti pensijų indeksavimui. Senjorų vidutinė senatvės pensija padidės apie 26,5 eurus, turint pilną stažą.

·       „Vaiko pinigams“ padidinti nuo 30 iki 50 eurų skirta 117 mln. eurų.

·       Pareiginės algos dydžiui ir minimalios mėnesinės algos (MMA) didinimui suplanuota 46,7 mln. eurų.

·       16,8 mln. eurų numatyta šalpos pensijų ir tikslinių kompensacijų bazėms padidinti.

·       6 mln. eurų – socialiniams darbuotojams – atvejo vadybininkams.

·       11,3 mln. eurų – paramai būstui įsigyti mažas pajamas gaunančioms ir jaunoms šeimoms.

Sveikatos apsaugai 2019 m. biudžete skirta 2 milijardai 155 mln. eurų. Tai yra 279 mln. eurų         daugiau nei 2018 m.

·       Iš jų 172 mln. eurų suplanuota medicinos darbuotojų padidintiems atlyginimams užtikrinti ir tolimesniam didinimui.

·       63 mln. eurų įmokoms už valstybės lėšomis draudžiamus asmenis.

·       16,6 mln. eurų rezidentų darbo užmokesčiui didinti.

·       12,7 mln. eurų visuomenės sveikatos priežiūros specialistų, dirbančių ugdymo įstaigose, atlyginimams didinti ir savižudybių prevencijai.

Švietimui ir mokslui skirta daugiau nei 1,5 milijardo eurų (1 milijardas 517 mln. eurų). Tai 185 mln. eurų daugiau nei buvo šiais metais.

·       49,1 mln. eurų etatinio mokytojų darbo apmokėjimui;

·       31,1 mln. eurų dėstytojų, mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų atlyginimams didinti;

·       15 mln. eurų  neformaliojo vaikų švietimo krepšeliui;

·       12 mln. eurų kokybės krepšeliui;

·       10,8 mln. eurų – klasės krepšeliui finansuoti;

·       5,5 mln. eurų socialinėms stipendijoms;

·       5 mln. eurų už studijas sumokėtos kainos kompensavimui valstybės nefinansuojamiems studentams.

Palyginti su 2017 m., savivaldybių biudžetų pajamos kitąmet didės 154 mln. eurų. Savivaldybių biudžetų pajamos iš mokesčių ir valstybės biudžeto dotacijų 2019 metais sudarys iš viso 2 milijardus 937 mln. eurų. Keičiant GPM skyrimo tvarką, savivaldybės bus skatinamos imtis aktyvesnių veiksmų, siekiant pritraukti investicijų savivaldybėje, sukurti naujas gerai apmokamas darbo vietas ir mažinti šešėlį, įvedant papildomą kriterijų – darbo užmokesčio fondo pokyčio rodiklį.

Toks biudžeto projektas pateiktas Seimui ir atsakingoms institucijomis. Jų vertinimai jau paskelbti.

Europos Komisija, įvertinusi 2019 m. Lietuvos biudžeto projektą dėl atitikimo Europos Sąjungos Stabilumo ir augimo paktui, pateikė išvadą: Lietuvos biudžeto projektas pirmą kartą visiškai atitinka fiskalinės drausmės reikalavimus (laikomasi išlaidų ribojimo taisyklės limito, struktūrinis balanso rodiklis yra mažesnis nei vidutinio laikotarpio tikslas). Manau, tai didelis laimėjimai Lietuvai.

Priminsiu ir nepriklausomų ekspertų vertinimą, kurio esminė išvada - vykdomos ir biudžete numatytos reformos įgyvendina daugumą (14 iš 18) tarptautinių rekomendacijų Lietuvai.

Biudžeto projektas ir jame atspindėtos reformos leis ženkliai prisidėti prie šalies ekonomikos augimo bei naujų darbo vietų kūrimo. Tai reiškia didėjančius atlyginimus, pensijas, išmokas vaikams, mažėjančią pajamų nelygybę.

 

Ką pajus dirbantieji?

·       Pilnesnes pinigines dėl mokesčių reformos. Svarbu tai, kad pokyčius pajaus ne tik mažiausiai uždirbantieji, bet ir bene pirmą kartą po krizės vidutines pajamas gaunantieji - apie 40-50 eurų dėl mokesčių papildomai „į rankas“.

·       Gyventojai galės susimažinti apmokestinamąsias pajamas, nauda vienam gyventojui per metus sieks iki 400 eurų teikiant GPM deklaracijas.

·       Pagaliau nebeliks konkurencijos tarp „Sodros“ pensijos ir kaupimo, nes pensija bus iš dviejų vienas kitą papildančių šaltinių, kaip numatyta pensijų reformoje. Bus paskatų kaupti pensijas. Iki šiol optimaliai nekaupusiems - darbo mokesčių sumažinimas amortizuos asmenines įmokas.

·       Nebeliks paskatų nedeklaruoti darbo pajamų, nes socialinių išmokų terminas įsidarbinus didėja nuo 6 iki 12 mėnesių.

Ką pajus verslas?

·       Lietuvoje bus stabili mokestinė sistema – darbo mokesčių planas patvirtintas trims metams ir darbo mokesčiai kasmet mažės.

·       Per trejus metus darbo mokesčiai sumažės vidutiniškai 6 procentiniais punktais ir Lietuva šiuo atžvilgiu taps konkurencingiausia Baltijos šalyse.

·       Paskatų šešėliui sumažėti paketas sudarys gerokai palankesnes sąlygas norintiems veikti ir veikiantiems skaidriai.

Ką gaus vaikai ir šeimos?

·       Investicija į ženklų švietimo paslaugų pagerinimą yra vienas iš labai aiškių kitų metų biudžeto tikslų ir prioritetų. Vien švietimo struktūrinei reformai skiriama apie 100 mln. eurų, o bendrai visam sektoriui išlaidos didės dar daugiau

·       Nors investicijų į švietimo paslaugas rezultatus pamatysime palaipsniui, bet jau kitais metais vaikai ir jų tėvai galės džiaugtis apčiuopiamais pokyčiais – daugiau užsiėmimų po pamokų, daugiau valstybės finansuojamų bakalauro vietų perspektyviose specialybėse, o mokytojai ženkliau pajaus atlyginimų pokyčius – vien tam skiriama papildomai 49 mln. eurų, dėstytojams – 31 mln. eurų.

·       Vaiko pinigai kitais metais padidės iki 50 eurų. Ir čia yra labai aiški Vyriausybės kryptis – vaikų auginimas neturi tapatintis su nepakeliama finansine našta.

·       Parama būstui įsigyti jaunoms šeimoms – taip pat bus didinama skiriant papildomas lėšas kitų metų biudžete

Ką pajus senjorai?

·       Pensininkų pragyvenimo lygis turi ir toliau progresuojančiai gerėti. Pensijos kitais metais, turint pilną stažą, augs vidutiniškai 26,5 euro.

·       Socialinio draudimo pensijos kitąmet bus indeksuojamos, t.y. didinimos beveik 8 proc. (7,63 proc.). Didėjimą pajus apie 1 mln. gavėjų (600 tūkst. senatvės pensijų gavėjų, 200 tūkst. neįgaliųjų, 215 tūkst. našlių ir 33 tūkst. našlaičių).

·       Mažiausios šalpos senatvės pensijos didės nuo 117 eur iki 132 eur. Pokytį pajus apie 6000 gavėjų.

Ką gausime visi?

·       Laikantis nuoseklumo ir žvelgiant į ateitį, įgyvendinus struktūrinių reformų planą, ekonomika – BVP – padidės per kelerius metus 2 procentais, bus pritraukta investicijų, sukurta daug darbo vietų, padidės produktyvumas, atlyginimai.

·       Apskritai šešių reformų paketas pakeis Lietuvos ekonomikos struktūrą pakeliant šalį į aukštesnės gerovės lygmenį.

 PABAIGAI

Ir toliau laikysimės nuoseklumo, tvarkant šalies finansus ir įgyvendinant būtinus pokyčius šalies gerovei. Populistiniai pasiūlymai be pagrįstų finansavimo šaltinių nebus vertinami. Negalime sau leisti tokios prabangos. Nors ir nesinorėtų šešių reformų mokslinio įvertinimo traktuoti kaip naujovės, tačiau, deja, egzistavusi biudžeto formavimo praktika iki šiol nebuvo orientuota į projektuojamų išlaidų atsiperkamumo, vertingumo analizę. Dabar to siekiame laikytis. 

Pasveikino Kelmės turizmo ir verslo centrą 15 metų sukakties proga

Lapkričio 5-9 dienomis Kelmėje vyko tradicinės „Verslo dienos“, sutelkusios rajono verslininkus ir bendruomenę. Be seminarų, paskaitų, konferencijų, jaunimo konkurso „Ateities Kelmė“, verslo pusryčių rajono savivaldybėje, buvo pasodinta 15 ąžuoliukų Tūkstantmečio parke, nes VŠĮ Kelmės turizmo ir verslo informacijos centras šiemet mini 15 metų sukaktį.

  Baigiamojoje konferencijoje, kurioje dalyvavo socialinių mokslų daktaras, ekonomistas Gitanas Nausėda ir istorijos mokslų daktaras Algirdas Jakubčionis, aptarta Lietuvos šimtmečio verslo raida ir regionų ateitis, įteikti apdovanojimai už verslo plėtrą Kelmės krašte bei jaunimo idėjas.
  Lietuvos Respublikos Seimo nario Juozo Rimkaus vardu į renginio dalyvius kreipėsi jo padėjėja Janina Skeberdienė. Ji perdavė sveikinimus Kelmės turizmo ir verslo centrui 15 metų sukakties proga, įteikė dovaną - Lietuvos Nepriklausomybės akto kopijos paveikslą ir palinkėjo prasmingos ateities.

 Su Žemės ūkio ministru ir kelmiškiais

 

 Spalio 19-ąją į Kelmę susitikti su rajono žemdirbiais atvyko Žemės ūkio ministras Giedrius Surplys. Jį lydėjo gausi Žemės ūkio ministerijos, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos, VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro specialistų komanda.

 

Trumpas pokalbis su Kelmės rajono savivaldybės vadovais prie kavos puodelio vyko rajono mero kabinete. Susitikimas su žemdirbiais, žemės ūkio specialistais – Kelmės kultūros centro salėje. Jame dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo narys Juozas Rimkus ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos Kelmės skyriaus pirmininkas Vytautas Barkauskas.

  Ministras G. Surplys kalbėjo apie bendrąją žemės ūkio politiką po 2020 m., minėjo, jog Lietuvai nelengva kovoti dėl tiesioginių išmokų dydžio su ES nuostatomis. Ministras skatino  pieno gamintojams įsitraukti į pieno gamintojų asociacijas, dalyvauti kooperacijoje, kuri gali sustiprinti gamintojų pozicijas rinkoje. Numatyta galimybė naujajame reglamento projekte gauti paramą neteikiant paraiškų. Turint visus reikiamus registrus, iš kurių būtų galima identifikuoti visą deklaravimui reikalingą informaciją (deklaruojama ir auginama pasėlio kultūra, plotai, laikomi gyvuliai ir pan.), pareiškėjui nereikėtų pildyti duomenų. 

  Žadama 2019 m. peržiūrėti gazolių, skirtų žemės ūkio veiklos subjektams žemės ūkio produktų gamybai, normas. Tačiau tai nereiškia, kad normos visiems didės, kadangi dabar galiojančios normos patvirtintos 2015 m.,o per tą laiką ūkiai modernizuoti, vyraujančios žemės ūkio gamybos technologijos tapo efektyvesnės, todėl vieniems sektoriams normos gali didėti, kitiems mažėti.

  Ministras supažindino su Vyriausybės melioracijos programos įgyvendinimo planu (melioracijos sistemų nuosavybės santykių ir atsakomybės pertvarkymu iki 2020 m.) ir finansavimo fondo būtinybe. Pagal paruoštą Agrarinės ekonomikos instituto studiją Žemės ūkio ministerija irgi svarsto dvi galimybes (perduoti savivaldybėms nuosavybės teise arba perduoti savivaldybėms (priežiūrai) patikėjimo teise) ir artimiausiu metu su partneriais šį klausimą aptars.

  Ministras ir specialistų komanda nuoširdžiai ir nuosekliai atsakinėjo į susitikimo dalyvių klausimus. Keletą kreipinių išsivežė paanalizuoti ir žadėjo atsakyti po savaitės.

  Pabendravę trejetą valandų, svečiai išvažiavo į Šilalę. Juos išlydėjus su kelmiškiais dar valandėlę bendravo Lietuvos Respublikos Seimo narys Juozas Rimkus. 

 

 • DSCN2359
 • IMG_9484
 • IMG_9487
 • IMG_9495
 • IMG_9507
 • IMG_9513
 • IMG_9515

 

Pasveikinta 15 metų jubiliejų švenčianti Maironių kaimo bendruomenė

   Spalio 12 –ąją į jubiliejinę šventę – 15 metų sukaktį pakvietė Maironių kaimo bendruomenė. Išpuoštoje salėje iškilmės pradėtos penkiolikos metų veiklos apibendrinimu, prisiminimais, pirmojo bendruomenės pirmininko K. Radavičiaus pagerbimu tylos minute.
  „Bendruomenė – tai šeima. Labai svarbu būti drauge, padėti kitiems, kad ir pats būtum laiku išgirstas. Tai – bendras darbas, teikiantis pasitenkinimą ir jungiantis kartas, pasididžiavimas savo kraštu, savo kaimynais. Tai – drąsesnės svajonės apie ateitį“- panašias mintis išsakė gausus sveikintojų būrys, linkėdamas maironiškiams darnios ateities.
  Lietuvos Respublikos Seimo nario Juozo Rimkaus sveikinimus perdavė jo padėjėja Janina Skeberdienė, primindama, kad šio krašto žmonės gali didžiuotis gyvenantys prie gražiausios Lietuvos upės Dubysos, vietovėje, nešančioje Lietuvos dainiaus Maironio vardą. Maironiškiams buvo įteikta Seimo nario dovana – Lietuvos vėliava.
  Šventę puošė skambios ir melodingos Kelmės kultūros centro Lupikų skyriaus mišraus vokalinio ansamblio „Vakarė“ ir Pakražančio kultūros centro vokalinio terceto atliekamos dainos.

 • DSCN2208
 • DSCN2215
 • DSCN2229
 • DSCN2247
 • DSCN2269
 • DSCN2231
 • DSCN2242
 • DSCN2275
 • DSCN2285
 • DSCN2195
 • DSCN2295

Atkurtos Lietuvos Šimtmečio Atminimo ženklai – garbioms pedagogėms Elenai Kripienei ir Genovaitei Jokubauskienei

   „Esi raktas, gebantis atrakinti slapčiausias spynas, atveriantis duris žingeidumui ir polėkiui, žadinantis veržlumą, kūrybą, išradingumą, ugdantis pilietį ir auginantis Žmogų… Pagarbiai lenkiamės Tau ir dėkojame. Tegul nesenka giliosios versmės, tegul Tavo kelyje visad būna apsčiai Gyvenimo…“ – taip Lietuvos Respublikos Seimo narys Juozas Rimkus sveikino visus mokytojus, o spalio 5 – ąją dalyvaudamas šventėje Kelmėje, pabrėžė: „Šioji Mokytojo diena yra ypatinga, nes švenčiama Lietuvos šimtmečio metais, kai atsigręžiame į praeitį, vertybes, asmenybes. Asmenybės samprata, ko gero, labiausiai taikytina Mokytojui. Nes nebūdamas asmenybe, negalėtų išugdyti mūsų valstybės piliečio, gebančio prisiimti atsakomybę už jos ateitį.“
  „Šiandien ypatingai norisi pagerbti mokytojus, savo darbui, savo kilniai profesijai paaukojusius visą savo gyvenimą, išlikusius ištikimais savo pašaukimui. Tai – mokytojos Elena Kripienė ir Genovaitė Jokubauskienė,- sakė Seimo narys Juozas Rimkus, įteikdamas Atkurtos Lietuvos Šimtmečio ženklus ir pridurdamas: „Dėkojame Jums už kilnią meilę Lietuvai ir darbą jos labui. Esate pavyzdys dabarčiai ir ateinančioms kartoms.”

Kraštietės Jadvygos Karinauskytės – Kauneckienės atminimo vakare

 Spalio 5 – ją Vilniaus Mokytojų namų Baltojoje salėje vyko vakaras „Gyventi Lietuvai“, skirtas mokytojos, knygų leidėjos, Lietuvos karalienės Mortos premijos mecenatės Jadvygos Karinauskytės – Kauneckienės atminimui. Jame buvo pristatyta knyga „Paukštė išskrido… pavasarėjant“.
  Jadvyga Karinauskytė – Kauneckienė yra Kelmės krašto dukra, gimė Gailaičių kaime, baigė Kelmės gimnaziją. Baigusi studijas mokytojavo Briduose (Šiaulių r.). Vėliau gyveno ir dirbo Šiauliuose. Be pedagogikos, ši iškili moteris nuveikė platų kultūrinį darbą, ypač „Saulės deltos“ knygų leidykloje leidžiant knygas, kurių išleista 500.
  Vakare, kuriame dalyvavo rašytojas Stasys Lipskis, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas Povilas Mataitis, istorikas dr. Romas Batūra, Lietuvos kultūros fondo pirmininkas Hubertas Smilgys, asociacijos „Muzikos galia“ narės, operos solistės Diana Tiškovaitė ir Fausta Savickaitė, pagerbta neeilinė asmenybė, gebėjusi savo erudicija, jautrumu, moterišku subtilumu ir kuklumu būti tyliu pavyzdžiu besiburiantiems aplink ją žmonėms, gebėjusi priimti iš likimo meilės dovaną ir ją išsaugoti visą gyvenimą.
  Į renginį dėl laiko stokos negalėjo atvykti kviestas Lietuvos Respublikos Seimo narys Juozas Rimkus. Jo žodžius ir puokštę gėlių vakaro organizatoriui ir Jadvygos gyvenimo draugui Hubertui Smilgiui perdavė padėjėja Janina Skeberdienė.

Pagerbė Liolių bažnyčios 250 metų sukaktį

  Rugsėjo 30d. Liolių Šv. Apaštalų Simono ir Judo Tado bažnyčia šventė 250 metų jubiliejų.
  Parapiją ir bažnyčią pagerbė Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Jis drauge su Lioliuose dirbusiais kunigais aukojo iškilmingas šv. Mišias. Po apeigų bažnyčioje, šventoriuje buvo pašventintas šiai datai skulptoriaus Aurimo Šimkaus išskaptuotas koplytstulpis.
  Lietuvos Respublikos Seimo nario Juozo Rimkaus vardu šventėje dalyvavo jo padėjėja Janina Skeberdienė. Ji visus pasveikino su reikšminga parapijai data, pritardama klebono
  A. Žibėno minčiai, kad 250 metų bažnyčios sukaktis reiškia ne tik fizinį bažnyčios amžių, bet didžiulę per tokį laiką susikaupusią maldavimų jėgą, kuri yra labai svarbi kovoje su blogiu. Liolių parapijos klebonui Algimantui Žibėnui nuo Seimo nario įteikė dovaną ir gėlių.
  Gausus būrys parapijos ir bendruomenės žmonių buvo vaišinami plovu, sriuba, saldumynais, kava. Puikią nuotaiką palaikė ne tik išsigiedrijęs dangus, bet ir linksmi muzikantai. Ypač susirinkusieji norėjo pabendrauti su vyskupu ir čia dirbusiais kunigais, kuriuos šiltai prisimena.

 • DSCN2126
 • DSCN2090
 • DSCN2092
 • DSCN2098
 • DSCN2103
 • DSCN2116
 • DSCN2117

Padėkojo kalbininkei Onai Laimai Gudzinevičiūtei

   Rugsėjo 29 –ąją Tytuvėnų piligrimų centre įvyko Lietuvių kalbos draugijos XVIII suvažiavimas. Draugijos, kuri vienija per 110 narių, delegatai išklausė ataskaitas ir du pranešimus: VKI (Valstybinė kalbos inspekcijos) viršininko Donato Smalinsko pranešima „Apie VKI ir LKD (Lietuvių kalbos draugijos) bendradarbiavimą“ ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininko Audrio Antanaičio „Apie valstybinės kalbos būklę ir perspektyvas.“
   Lietuvos Respublikos Seimo nario Juozo Rimkaus vardu suvažiavime dalyvavo jo padėjėja Kelmėje Janina Skeberdienė. Ji pasveikino suvažiavimo dalyvius dėkodama už pastangas išsaugant kalbą. Seimo nario dovaną ir gėles už nuoseklų darbą puoselėjant lietuvių kalbą įteikė Kelmės rajono savivaldybės vyriausiajai kalbos tvarkytojai Onai Laimai Gudzinevičiūtei.

 • DSCN2054
 • DSCN2065
 • DSCN2056

Pagerbė Juzefą Ramanauskaitę 102 metų gimtadienį

   Ne pirmą kartą Juzefą Ramanauskaitę lankantį Lietuvos Respublikos Seimo narį Juozą Rimkų, kaip įprasta, pasitiko Mažulelis, ištikimas Juzefos draugas, išlindęs pro spalvingai kiemą papuošusius jurginus.
   Juzefa, Kražių ir Kelmės krašto šviesuolė, apsidžiaugė, kad jos nepamiršo, kad seniūnija išbalino sienas ir lubas, o šiandien ji laukia svečių, kurie lanko jau nuo praėjusios savaitės. Bet tikrasis gimtadienis šiandien, rugsėjo 24 –ąją, todėl tikėtina, kad ir svečių šiandien bus daugiausia. Trobikėje jau Kražių seniūnijos darbuotojai, vykdantys Juzefos prašymus, kad ant stalo nieko netrūktų, kad visi sutilptų. Netrukus veriasi durys dar ir dar kartą naujiems svečiams.
  -Prieš šimtą metų vyko labai svarbūs įvykiai Lietuvai. Mes visa tai žinome iš istorijos, o Jūs, Juzefa, esate tos istorijos dalis, galima sakyti, liudininkė, nes tuo metu jau buvote dviejų metų. Daug istorinių virsmų patyrėte, santvarkų išgyvenote, bet visada buvote Šviesos nešėja, patarėja ir mokytoja, savo skvarbiomis įžvalgomis nepabijojusi pamokyti ir iškilių Lietuvos vyrų. Dėkojame Jums ir džiaugiamės tokį žmogų savo krašte turėdami, - taip į Juzefą kreipėsi Juozas Rimkus, linkėdamas šviesios senatvės, įteikdamas Atkurtos Lietuvos Šimtmečio ženklą: - Dėkojame Jums už kilnią meilę Lietuvai ir darbą jos labui. Esate pavyzdys dabarčiai ir ateinančioms kartoms.
  Džiugiai šypsodamasi Juzefa dėkojo apsilankiusiems, ir, sudėjusi rankas, kalbėjo: - Ačiū Dievui ir Švenčiausiajai Mergelei Marijai, kad mane dar laiko stiprią: dar neguliu lovoj, dar pati aplink save apsisuku, valgyti pasiimu, laikraštį paskaitau, televizorių pažiūriu, ko norėti?

Kiaunoriuose

  Rugsėjo 22 –ąją Lietuvos Respublikos Seimo narys Juozas Rimkus ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos Kelmės skyriaus pirmininkas Vytautas Barkauskas susitiko su Kiaunorių kaimo bendruomenės žmonėmis.
  Juozas Rimkus išsamiai papasakojo apie Seimo darbą, priimamus sprendimus, informavo apie Nacionalinio Saugumo ir Gynybos komiteto atliktą parlamentinį tyrimą, ketinamus priimti įstatymus.  
  V. Barkauskas apžvelgė rajono aktualijas, politinį rajono gyvenimą. Abu politikai atsakė į kiaunoriškių klausimus, įteikė dovanų. V.Barkauskas perdavė fondo „Švieskime vaikus“, kurio mecenatai yra Andrius Mamontovas ir Ramūnas Karbauskis, knygelių vaikams.

Vytautas Bakas susitiko su kelmiškiais

  Rugsėjo 21 –ąją Kelmėje viešėjo NSGK (Nacionalinio Saugumo ir Gynybos komiteto) pirmininkas, Seimo narys Vytautas Bakas. Su kelmiškiais susitiko Kelmės kultūros centro foje.
  Svečią pasveikino ir susitikimą pradėjo Seimo narys Juozas Rimkus, priminęs, kad pakiliai švenčiant Lietuvos valstybės šimtmetį tenka konstatuoti, kas trukdė šaliai darniai žengti į ateitį, rūpinantis visais žmonėmis, kai klestėjo ir tarpo tiktai išskirtinė visuomenės dalis. „Šis susitikimas – tai galimybė sužinoti, kokius praradimus patyrė mūsų šalis“,- sakė J. Rimkus.
  Vytautas Bakas padarė pranešimą apie NSGK parlamentinį tyrimą dėl asmenų, verslo subjektų ir interesų grupių galimo neteisėto poveikio institucijoms priimant sprendimus ir galimos neteisėtos įtakos politiniams procesams.
  -NSGK padirbėjo iš širdies, kad ištirtų, kas trukdo valstybei eiti į priekį,- sakė V.Bakas.- Išaiškėjo korupcija aukščiausiuose sluoksniuose. Korupcijos žala – 4,5 mlrd.
  Ką ir kodėl tyrė NSGK? Interesus, politikų finansavimą, poveikį strateginiuose objektuose, energetikos sektorių - dalykus galinčius kelti grėsmę. Paaiškėjo didžiulė žala. „MG Baltic“ tyrimas išaiškino, jog ši struktūra buvo užsitikrinusi įtaką visose sferose- politikoje, žiniasklaidoje, valdžios institucijose, teisinėje sistemoje, sudarydama grėsmę konstitucijos pagrindams.
  Korupcija – tai ne tik kyšiai. Tai – ir nepotizmas, kai įdarbinami „savi“. Ištisose valstybinėse įmonėse giminių, „savų“ plejados. Pranešėjas pateikė Lietuvos rajonų diagramą. Pagal korupcijos ir nepotizmo lygį Kelmės rajonas balansuoja per vidurį.
  Pranešėjas stabtelėjo ties politikų finansavimu, kai tai kelia grėsmę valstybei. Todėl labai svarbu, kad į politiką ateitų švarūs, nesusitepę žmonės. - Mes norime sustabdyti tokius reiškinius, kai poilitikas eina pasipelnyti,- sakė V.Bakas,- todėl būtina tobulinti ir rinkimų įstatymą. Dar šioje sesijoje bus priimtas Civilinio turto konfiskavimo įstatymas: padarę nusikaltimus turi atsakyti.
  NSGK pirmininkas atsakė į kelmiškių klausimus, kvietė būti aktyvesniais, labiau domėtis, kas vyksta mūsų valstybėje, salėje pasigedo jaunimo ir verslo atstovų.

 • DSCN1742
 • DSCN1749
 • DSCN1750
 • DSCN1755
 • DSCN1753
 • DSCN1761
 • DSCN1766

Pasveikino Seimo nario Juozo Rimkaus vardu


Žalpių valsčiaus pradžios mokykla antrąjį šimtmetį pasitinka edukacine programa

    LR Seimo narys Juozas Rimkus gavo net kelis kvietimus rugsėjo 19 ir 20 dienomis atvykti į Pakražančio kraštą.
   Žalpių kraštotyros muziejuje vyko ekspozicijos „Žalpių pradžios mokykla“ atidarymas ir edukacinės programos „Pamoka tarpukario pradžios mokykloje“ pristatymas.
  Šimtmetį švenčiantį buvusios Žalpių valsčiaus pradžios mokyklos pastatą sumanyta prasmingai gaivinti: čia „Rotary“ klubo, kuriam du metus vadovavo Irina ir Ildefonsas Petkevičiai, bei jų šeimos verslo pagalba atnaujintas muziejus, įkurta  klasė edukacinėms programoms „Pamoka tarpukario pradžios mokykloje“. Rėmėjams dėkota už paramą, prisiminimais dalijosi buvę mokyklos mokiniai, šeimininkus sveikino svečiai, išbandę dailyraščio gebėjimus rašaliniais plunksnakočiais.
  Žalpių kraštotyros muziejų, jo vadovę Aliną Žalandauskienę Lietuvos Respublikos Seimo nario Juozo Rimkaus vardu sveikino jo padėjėja Janina Skeberdienė, įteikusi dovanų valstybinę Lietuvos vėliavą ir perdavusi Seimo nario linkėjimus, kad ir antrąjį šimtmetį vėliava puoštų šį pastatą skelbdama mūsų šalies valstybingumą.

„Gimtinėj įmintos pėdos“ autorius – 97 - erių Antanas Banys

  Rugsėjo 20 –ąją į neeilinį sambūrį pakvietė pakražantiškiai ir rajono „Bočių“ bendruomenė pagerbti visų meiliai vadinamą „bočelį“ Antaną Banį, išleidusį jau penktąją savo kūrybos knygelę „Gimtinėj įmintos pėdos“. 97 - erių Antanas Banys ne tik priiminėjo daugybę sveikinimų, pats guviai šmaikštavo, bet ir dovanojo savo naujausią knygelę. Ypač autorius dėkojo knygelės leidybą rėmusiam Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos Kelmės skyriaus pirmininkui , rajono savivaldybės tarybos nariui, Pakražančio seniūnaičiui Vytautui Barkauskui ir Kelmės rajono savivaldybės atstovams.
  Antaną Banį Lietuvos Respublikos Seimo nario Juozo Rimkaus vardu pasveikino ir dovaną įteikė padėjėja Janina Skeberdienė.

Atkurtos Lietuvos Šimtmečio atminimo ženklai – dviem sąjūdiečiams

  Rugsėjo 15 - ąją Kelmės krašto muziejuje paminėtos  Lietuvos Sąjūdžio 30 - osios metinės. Sugiedojus Lietuvos himną ir pagerbus tylos minute Amžinybėn iškeliavusius rajono sąjūdiečius, renginyje, kurį vedė Lietuvos Sąjūdžio Kelmės rajono tarybos pirmininkas Antanas Kriaučiūnas ir Kelmės krašto muziejaus direktorė Danutė Žalpienė, prisimintas nelengvas, tačiau kupinas laisvės troškimo kelias.
  Į renginį atvykęs Sąjūdžio Garbės pirmininkas Vytautas Landsbergis ir buvęs Lietuvos Sąjūdžio pirmininkas bei Seimo narys Rytas Kupčinskas apžvelgė Sąjūdžio reiškinį Lietuvoje, kai Lietuvos žmonės tvirtai pasakė, jog nebenori būti kitų engiami ir pakilo už nepriklausomybę.
  V. Landsbergis Sąjūdžio kovoje išskyrė šviesią kelmiškio Nepriklausomybės akto signataro Antano Račo asmenybę, kuri yra valstybės žmogaus pavyzdys.
  Sąjūdžio istoriją Kelmės rajone prisiminė Lietuvos kultūros fondo pirmininkas Hubertas Smilgys, žurnalistai Alvydas Geštautas, Nijolė Petrošiūtė. Susirinkusiems buvo parodytas filmas „Trys Sąjūdžio dešimtmečiai Kelmės krašte.“
  Renginyje dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo narys Juozas Rimkus. Jis Atkurtos Lietuvos šimtmečio ženklus ir gėlių puokštes įteikė dviem garbiems vyrams, tvirtai stovėjusiems prie Sąjūdžio Kelmėje ištakų – Hubertui Smilgiui ir Vainiui Urbonavičiui. Tai žmonės, išsaugoję Sąjūdžio ugnį savo širdyse ir likę jai ištikimi.

Pagerbė ilgametį „Kelmės statyba“ vadovą

  „Akcinės bendrovės „Kelmės statyba“ direktorius ir savininkas Albinas Sigitas Palaikis pastatė namą, tvartą, daržinę ir malkinę motinai ir dukrai, nukentėjusioms nuo gaisro. Sausio mėnesį, per pačius šalčius, be namų likusioms moterims atvežė šiltą, dviejų kambarių gyventi pritaikytą vagonėlį. O iki vasaros pažadėjo pastatyti kitą namą. Pažadą ištesėjo. Geradarys savo ir bendrovės lėšomis pastatė ir už vieną litą pardavė jau penkiolika sodybų padegėliams ir kitokių nelaimių ištiktiems žmonėms.“- ši „Šiaulių krašto“ 2006m. gegužės 31d. citata labai daug pasako apie žmogų.

  Ne visi Albino Sigito Palaikio geradarystės darbai yra aprašyti. Nes šio žmogaus kredo yra gerus darbus daryti tyliai ir ramiai, nekeliant šurmulio ir neprašant dėmesio. Tai žino ir gausus AB „Kelmės statybos“kolektyvas, kuris rugsėjo 14 –ąją susibūrė pagerbti savo vadovą. Daugelis gražiu dėkingumu minėjo žmogų, kuriam jie visada rūpėjo. Nemėgstantis daugžodžiauti, Albinas Sigitas Palaikis, žvelgdamas į susirinkusius, sakė: „Ne pastatai, ne sąskaitos banke yra tikrasis turtas. Jūs, žmonės, esate aukso fondas.“

  Albiną Sigitą Palaikį pasveikinti atvyko ir Lietuvos Respublikos Seimo narys Juozas Rimkus. Įteikė Atkurtos Lietuvos Šimtmečio ženklą, dėkodamas už pavyzdį dabarčiai ir ateinančioms kartoms, linkėdamas geros sveikatos ir naujų sumanymų.

 • DSCN1490
 • DSCN1496
 • DSCN1498
 • DSCN1499
 • DSCN1504
 • DSCN1510
 • DSCN1519

Su Užvenčio bendruomene 

  Su Užvenčio bendruomene susitiko Lietuvos Respublikos Seimo narys Juozas Rimkus, LVŽS Kelmės skyriaus pirmininkas, rajono tarybos narys Vytautas Barkauskas, rajono tarybos narė Kristina Balsienė ir LVŽS Kelmės skyriaus valdybos narė Janina Skeberdienė.
  Seimo narys Juozas Rimkus apžvelgė įpusėjusios kadencijos darbus ir sprendimus kovojant su betvarke ir korupcija. „Blogybės geruoju nepasiduoda. Daug purvo sulaukia visi sprendimai. Juodi, šešėliniai pinigai vis dar nepažaboti. Rudens sesijoje priimsime įstatymą dėl atsakomybės su turto konfiskavimu.“ J. Rimkus pabrėžė, kad ir Kelmės rajono savivaldybėje labai trūksta padorumo, kad sulaukia daug skundų ir kai kuriais klausimais, tikėtina, bus griežtų sprendimų.
  Juozas Rimkus kvietė besidominčius atvykti į Kelmę rugsėjo 21d. 16 val. Kultūros centre vyks susitikimas su Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininku Vytautu Baku apie atliktą parlamentinį politinės korupcijos tyrimą.
  LVŽS Kelmės skyriaus pirmininkas Vytautas Barkauskas apžvelgė politinę padėtį rajono savivaldybėje, paaiškino, del kokių priežasčių iš koalicijos su socialdemokratais pasitraukė „valstiečiai“, kaip mero pavaduotojo postą iš socialdemokratų „pelnė“ su buvusiais savais (valstiečiais) išdavikiškai pasielgęs Albertas Brazas, kokios korupcijos apraiškos matomos rajono savivaldybėje, kaip paprasti žmonės tampa nesibaigiančių politinių debatų ar derybų įkaitais, neatsižvelgiant į gyventojų interesus.
  „Mes matome ir suprantame, kas darosi valstybėje.Matom, kas yra daroma gero dėl žmonių. Matom tą puolimą iš visų pusių,“- kalbėjo susitikimo dalyviai, vardydami ir tai, kas skauda: dėl antstolių, notarų paslaugų įkainių, dėl naikinamų paslaugų pakraščių gyventojams, dėl nevienodų bendruomenių galimybių ir kt.
  „Artėja rinkimai į savivaldybių tarybas. Kiekvienas turime sau atsakyti, ar toliau tegul vyksta tai, kas vyko 27 metus, ar norime teisingų ir reikalingų pokyčių, kurie yra pradėti,“- sakė Juozas Rimkus, dėkodamas visiems užventiškiams ir rajono savivaldybės tarybos narei, buvusiai ilgametei Užvenčio seniūnei Kristinai Balsienei.

 • DSCN1479
 • DSCN1472
 • DSCN1469
 • DSCN1465
 • DSCN1461